Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kvůli opravě opěrných zdí vypustí vodohospodáři jezovou zdrž v Olomouci

Datum: 08.07.2024

2024-07-08-jez Ol

Povodí Moravy vypouští jezovou zdrž v Olomouci. Bez snížení hladiny by nebylo možné provést opravu opěrných zdí řeky Bystřice. Vypuštění jezové zdrže probíhá pozvolně od pondělního rána. Do večera by měla být jezová zdrž vypuštěná. Práce na opěrných zdech Bystřice odstartovaly počátkem července.

Obyvatelům Olomouce se na měsíc a půl naskytne příležitost pozorovat, jak by řeka Morava v Olomouci vypadala, kdyby nebylo jezu. V pondělí 8. července ve 4 hodiny ráno Povodí Moravy zahájilo tzv. srážku, během které dojde k úplnému vypuštění jezové zdrže. Úroveň hladiny bude určovat pouze přirozený průtok v řece Moravě. Důvodem srážky je oprava opěrných zdí řeky Bystřice, jejichž základy jsou kvůli vzdutí vody v nadjezí prakticky celý rok pod hladinou. Vypouštění jezové zdrže probíhá velice pozvolna s ohledem na stavební práce níže po toku v rámci IV. A etapy protipovodňových opatření Olomouce. V průběhu pozdního odpoledne či večerních hodin bude jezová zdrž vypuštěna a Moravou poteče přirozený průtok vody.

Opravné práce na opěrných zdích spočívají ve vyčištění a přespárování zdiva, zasypání výtrží, stabilizaci základů a položení nových říms. „Cílem prací je zajištění bezpečnosti při zvýšených průtocích, stabilizace koryta vodního toku a prodloužení životnosti opevnění, které je součástí protipovodňových opatření Olomouce. Pokud bychom práce neprovedli, mohla by voda při povodňových stavech narušit břehy tak, že dojde např. k podemletí těsně sousedící dopravní infrastruktury,“ popisuje význam oprav generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Práce budou probíhat na přibližně 1,2 kilometru dlouhém úseku Bystřice od lávky v ulici Bystrovanská po soutok s Moravou a nevyžádají si významná dopravní omezení.

Srážka je naplánovaná a vodoprávním úřadem schválená v termínu od 8. července do 26. srpna. Od 8. července do 5. srpna půjde o úplnou srážku, kdy bude hladina tvořena pouze přirozeným průtokem. V tomto období provede správce toku stavební práce na základech a běžně zaplavených částech zdí. Následně od 6. srpna do 26. srpna Povodí Moravy hladinu v jezové zdrži zvedne přibližně o metr. Na konci srpna začnou vodohospodáři jezovou zdrž opět napouštět.

Práce na opravách opevnění odstartovaly v červenci a potrvají do října 2024. Aktuálně probíhá čištění zdiva a odkrývání říms v korytě Bystřice od mostu na Masarykově třídě po soutok s Moravou. Náklady ve výši 7,8 mil. korun jsou financovány z vlastních finančních prostředků Povodí Moravy.

Snížení hladiny v nadjezí využije Povodí Moravy také k pravidelné údržbě jezu i nadjezí a prohlídce běžně zatopených částí protipovodňových opatření. Jezová zdrž se kvůli údržbě jezu vypouští jednou ročně, nejde tedy o novinku, kterou by obyvatelé Olomouce neznali.

Během posledního snížení hladiny vody v nadjezí olomouckého jezu se na sociálních sítích objevily neodborné spekulace o stavu původní zdi, na které bylo postaveno nábřeží Josefa Jařaba. Stavba podléhá přísnému technickobezpečnostnímu dohledu, který se zaměřuje na bezpečnost a provozní spolehlivost vodních děl. Betonový monolit je dle diagnostického průzkumu i statického posudku v dobrém technickém stavu, pozorované vady jsou pouze estetické a nebrání bezpečnému užívání a provozu náplavky.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

6 + jedenáct =