Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Perimetrická ochrana areálu OVAK – unikátní technologie prostorové ochrany LiDAR

Datum: 03.07.2024

narusitel_1

Ke zvýšení ostrahy objektů v rámci vodovodní sítě použila společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jako první v Moravskoslezském kraji unikátní technologii prostorové ochrany LiDAR. LiDAR je technologie, která využívá laserové (světelné) paprsky k měření vzdáleností. Může být použita k detekci pohybu nebo k identifikaci objektů v rámci určitého chráněného prostoru. Systémy LiDAR se používají ve světě především k ochraně strategických objektů, v České republice například k ochraně obou jaderných elektráren nebo letišť.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále společnost) zásobují obyvatele města Ostravy ​pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě o délce 1 063 km. Součástí této sítě je i 14 areálů vodojemů nadzemních, zemních a věžových, o celkové kapacitě až 37 000 m3. Voda je strategickou surovinou, která je nezbytná pro spolehlivý chod města a jednou z důležitých aktivit společnosti jsou i komplexní aktivity zabezpečení všech areálů, počínaje oplocením a konče různými komplexními zabezpečovacími systémy, které cíleně nebudeme blíže specifikovat, na které navázala právě perimetrická ochrana za pomocí systému LiDAR.  Žijeme v bezpečnostně složité době a společnost hledá další možnosti, jak ochránit vodovodní síť a akumulaci pitné vody především, před manipulací neoprávněnými osobami za použití nových technologií. Proto, jako první v Moravskoslezském kraji vůbec, použila systém LiDAR, skupinu senzorů a realizovala s ním tzv. perimetrickou ochranu svého největšího areálu s vodojemy v Ostravě-Muglinově. Součástí této investice bylo doplnění systému statických, tak otočných kamer.

LiDAR je zařízení, které využívá laserové paprsky (světlo), kterými zvládne scanovat blízké a vzdálené objekty a povrch okolí. Příslušný software vypočítává vzdálenosti objektů od sebe nebo v určeném směru a používá je pro vytvoření digitální trojrozměrné reprezentace, kterou zobrazuje v 3D modelu scanovaného prostoru/ areálu. Jakmile se v areálu objeví nebo začne pohybovat objekt, který není zaveden do systému, systém vyhodnotí změnu a spustí alarm. Spolu s kamerou, která objekt (osobu) automaticky sleduje, dává operátorovi možnost zhodnotit jeho předchozí pohyb po areálu, tak aktuální pozici v areálu a případně napomoci jeho zadržení přivolanou policejní hlídkou nebo hlídkou bezpečnostní agentury. Výstup činnosti LiDARu je online a na obrazovce operátora se jeví jako 3D obraz počítačové hry, která umožňuje například možnost virtuálního „označení“ osob s povoleným vstupem. Zařízení dává operátorovi komplexní přehled o pohybu osob v areálu a umožňuje mu tak efektivně řídit jeho ostrahu. V rámci předchozího zkušebního provozu bylo ověřeno, že systém LiDAR dokáže detekovat i malá zvířata od velikosti ptáka, zajíce až po velikost srny, které se tu a tam v areálu vyskytnou. V reálném provozu jsou tyto malé objekty detekovány nadále, nicméně již nejsou signalizovány.

Celkové investiční náklady na tento projekt jsou více než 5 mil. Kč a společnost předpokládá, že po vyhodnocení pilotního projektu, bude realizovat LiDAR i v dalších vybraných areálech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × dva =