Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Revitalizace Jihlávky zpomalí odtok a vytvoří místo pro odpočinek u vody

Datum: 01.07.2024

2024-06-27-revitalizace Jihlávky vizu2

Jihlávka v Prostředkovicích u Jihlavy prochází významnou revitalizací. Povodí Moravy rozebírá staré opevnění a v samotném centru obce prodlouží Jihlávku o třetinu délky. Meandry říčky a úpravy říční nivy vytvoří v Prostředkovicích nový prvek ekologické stability.

Povodí Moravy zahájilo další revitalizaci vodního toku. Výraznou proměnou projde tentokrát koryto říčky Jihlávky v Prostředkovicích u Jihlavy. Cílem je prodloužení vodního toku, zpomalení odtoku vody z krajiny a zvýšení biodiverzity. Jihlávka vytvoří v samotném centru obce nejen významný biotop, ale také prostor pro odpočinek a hrátky s vodou. Projekt předpokládá dlouhodobý samovolný vývoj vodního toku v prostoru údolní nivy. Na rozdíl od jiných obcí jsou úpravy možné díky zástavbě odsazené od vodního toku.

Povodí Moravy nejprve v současnosti rozebírá břehové opevnění Jihlávky a z lichoběžníkového koryta vytvoří přírodní miskovité koryto vodního toku s meandrující trasou. „Koryto Jihlávky v řešeném úseku prodloužíme o třetinu. Říčka poteče zcela novým korytem s říčními oblouky, dokonce vznikne další paralelní koryto, které umožní rozdělení průtoků a říční nivu rozčlení. Ekologickou funkci posílí prvky jako mrtvé dřevo či solitérní kameny,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Vodní tok se v centru obce prodlouží z původních 156 metrů na 212 metrů.

Kromě posílení biodiverzity vytvoří Jihlávka v Prostředkovicích také zcela nový prostor pro trávení volného času. Paralelní koryto nabídne možnost pro instalaci herních prvků pro děti, v toku budou umístěny nášlapné kameny, ve spolupráci s obcí usnadní lidem přístup také dvě schodiště a průchod přes koryto Jihlávky umožní nová lávka. Před dokončením Povodí Moravy vysází v lokalitě 18 stromů (olše, javor, habr, vrba) a 78 keřů (dřín, rybíz, zimolez).

Práce odstartovaly letos v březnu a vyžádají si náklady ve výši 1,6 mil. Kč. Dokončení prací je naplánováno na listopad. Akce je financovaná z Operačního programu životní prostředí v rámci podpory přírodě blízkých opatření v krajině a sídlech. Stavba probíhá v úzké spolupráci s obcí. Povodí Moravy provádí revitalizaci koryta vodního toku včetně instalace herních prvků, obec bude realizovat i financovat přístupová schodiště, lávku a další mobiliář.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 − čtyři =