Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Informace o hydrologické situaci v povodí Moravy

Datum: 01.07.2024

2024-07-01-hydrologicka situace

V průběhu noci na dnešek prošly přes naše území významné bouřky a následný vydatný déšť.

Do dnešního rána byly zaznamenány srážkové úhrny v povodí Moravy až 100 mm/24hod. Nejvíce spadlo v oblasti Zlínska a Beskydech (Fryšták- 96,5 mm).

V závislosti na spadlých srážkách docházelo na vodních tocích k vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity (SPA). V současné době dochází k poklesu průtoků na většině dotčených stanicích. Vlivem dotoku mohou hladiny na některých tocích ještě stoupat.

Na přítoku do VD Bystřička byl dosažený 3. SPA, v současnosti je dosažen 1.SPA. Na Rožnovské i Vsetínské Bečvě byl v noci dosažen 2. SPA, nyní je bez SPA. Bečva v Dluhonicích je vlivem dotoku stále na vzestupu a předpokládáme dosažení 2. SPA. Na Moštěnce byl v průběhu noci dosažen 3. SPA (tzv. desetiletá povodeň), v současnosti je dosažen 1. SPA. Na Rusavě byl v průběhu noci dosažen 3. SPA (tzv. padesátiletá povodeň), v současnosti bez SPA. Na Juhyni byl v průběhu noci dosažen 2. SPA (tzv. pětiletá povodeň), v současnosti bez SPA.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. V současnosti jsou uvolňovány retenční prostory nádrží, které byly v průběhu povodně zaplněny, aby mohly zachytit případné další zvýšené průtoky. Nádrže sehrály velice důležitou úlohu a významně transformovaly zvýšené průtoky:

VD Karolinka

Přítok do VD Karolinka kulminoval kolem půlnoci na hodnotě cca 18 m3/s. V současnosti je přítok 6,5 m3/s a klesá. Odtok spodní výpustí byl po celou noc držen na cca 5 m3/s. Hladina od včerejšího večera stoupla o 64 cm.

VD Bystřička

Přítok do VD Bystřička kulminoval před půlnocí na hodnotě cca 32,5 m3/s (dvou až pětiletá povodeň). V současnosti je přítok 9,8 m3/s a klesá. Odtok spodní výpustí byl po celou noc držen na cca 11 m3/s. Hladina od včerejšího večera stoupla o 165 cm.

VD Fryšták

Přítok do VD Fryšták dosáhl extrémní povodně, kulminoval kolem 21. hodiny a byl předběžně vyhodnocen na hodnotě cca 60 m3/s (stoletá povodeň). V současnosti je přítok pouze 1 m3/s. Maximální odtok byl cca 11 m3/s. Hladina od včerejšího večera stoupla o 150 cm. VD Fryšták tak významně ztransformovalo extrémní povodeň.

Vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. zajišťoval při povodňových situacích povodňovou službu. Informoval o dosažených SPA, manipulacích a dalších významných událostech dotčené vodoprávní úřady, krajské úřady a HZS. Řada zaplavených míst a obcí byla zasažena povodňovou vlnou a rozlivem nejen z toků, ale i splachem z polí. Například nad VD Fryšták došlo k významnému splachu z rozsáhlých ploch rozestavěné dálnice D 49. Rozlivy byly zaznamenány pouze na menších vodních tocích. Některé z drobných vodních toků, které byly zasaženy povodněmi, jsou ve správě Lesů ČR.

Pracovníci provozů jsou v průběžném kontaktu se zástupci obcí, řeší konkrétní aktuální situace na tocích. V terénu dnes zjišťují stav koryt vodních toků a břehových porostů, na některých místech probíhá odstraňování vzniklých překážek z koryt vodních toků. Dnes také začaly sanační práce na poškozené nádrži v obci Šišma. Na nádrži byly kvůli výstraze již před víkendem provedeny zabezpečovací práce. Probíhalo odčerpání vody, kácení problémových stromů na vzdušní patě a sanace části vzdušního líce.

V nejbližších hodinách očekáváme poklesy hladin na zasažených tocích a odeznívání SPA. Vlivem velkého nasycení může při téměř jakémkoliv dešti dojít k opětovnému vzestupu průtoků a potenciálně i vzniku povodní. Kvůli velkému nasycení může při téměř jakémkoliv dešti dojít k opětovnému vzestupu průtoků a potenciálně i vzniku povodní.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

12 − 4 =