Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Budimex začíná se stavbou poldru u Kutřína na Chrudimsku

Datum: 19.06.2024

x9hN9-p1

Polská stavební společnost Budimex oficiálně zahájila stavbu suchého protipovodňového poldru v Kutříně na Chrudimsku. Cena investice, která zahrnuje stavbu 146 metrů dlouhé hráze, revitalizaci dvou kilometrů koryta Martinického potoka a kompletní rekonstrukci mostu, dosahuje 564,5 milionu korun bez DPH. Práce potrvají necelé tři roky.

Největší polská stavební společnost zahájila v pondělí 17. června realizaci druhé tuzemské zakázky od svého vstupu na český trh. Za 564,5 milionu korun (bez DPH) zhotoví u Kutřína na Chrudimsku protipovodňový poldr.

„Aktuálně probíhají zemní práce spojené s ochranou svahů, byla také zahájena injektáž horninového masivu pod hráz. Probíhají taktéž přípravy pro první železobetonářské práce spojené s výstavbou zkušebního úseku hráze. Nejedná se přitom o jednoduchý projekt. Jednou z největších výzev je provedení betonové konstrukce na dostatečně vysoké úrovni a zajištění redukce smršťovacích trhlin.” uvádí Krzysztof Tomczyk, vedoucí zakázky společnosti Budimex.

Polská stavební firma v následujících necelých 3 letech u Kutřína vybuduje 146 metrů dlouhou hráz s maximální výškou 17,8 metru nad úrovní terénu a šířkou v koruně 5,67 metru. Na ní se bude nacházet zpevněná komunikace. Retenční objem zařízení by měl činit 3,6 milionu metrů krychlových. Zatopená plocha při plném retenčním objemu obsáhne 67,5 hektaru, což představuje velikost zhruba sta fotbalových hřišť. Úpravou projde také dvoukilometrový úsek koryta Martinického potoka. Cena investice je 564,5 milionu korun bez DPH.

„Ochrana životů a majetku před povodněmi je naší dlouhodobou prioritou. Jenom Ministerstvo zemědělství poskytlo za uplynulé tři roky třímiliardovou dotaci například na výstavbu protipovodňových hrází, rekonstrukce a odbahnění rybníků, odstraňování povodňových škod, zvýšení retence nebo odstraňování havarijních situací na rybnících a malých vodních nádržích. Nádrž Kutřín bude další důležitou součástí protipovodňové ochrany. Ministerstvo zemědělství na jeho výstavbu poskytne 208 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný.

Stavba poldru začala již v roce 2021. Kvůli růstu cen materiálů a nutnosti změnit technické řešení projektu se však Povodí Labe s původním dodavatelem dohodlo na ukončení smlouvy. „Poldr Kutřín je v Zásadách územního rozvoje Pardubického kraje vymezen jako veřejně prospěšná stavba a je také prioritou státního podniku Povodí Labe i obyvatel chráněných obcí,“ řekl Marián Šebesta, generální ředitel Povodí Labe.

„V současné době na staveništi pracuje více než 20 strojních jednotek. Jejich počet se přitom brzy zvýší,“ doplnil Krzysztof Tomczyk. V oblasti realizace hydrotechnických investic má Budimex rozsáhlé zkušenosti. Rekonstruoval mimo jiné přístavy ve Štětíně a Ústí nad Svinou, kanál Płonie na Mrtvé Visle nebo vodní nádrž Rydzyna. V prosinci loňského roku společnost dokončila rekonstrukci poldru Želazna – jedné z nejvýznamnějších investic v oblasti protipovodňové ochrany v jižním Polsku. Letos v lednu Budimex vybudoval protipovodňový systém také ve městě Krosno Odrzanskie.

„Ve střední a západní Evropě aktuálně realizujeme na 80 infrastrukturních projektů. Naší ambicí je vyvinout se v mezinárodní multioborovou skupinu, zaměřenou na poskytování služeb v oblasti stavebnictví, energetiky a dalších klíčových odvětvích,” říká Krzysztof Sokołowski, ředitel společnosti Budimex v České republice a na Slovensku.

Svou první zakázku v Česku již Budimex realizuje v oblasti výstavby dálniční infrastruktury. Jmenovitě se jedná o 7,6 kilometru dlouhý úsek dálnice D35 mezi Džbánovem a Litomyšlí.  Kromě Polska a Česka působí i na Slovensku, kde právě zajišťuje dokončení významného silničního uzlu mezi dálnicemi D1 a D4 nedaleko Bratislavy. Zakázky dále realizuje i v Německu či v Pobaltí – zde se jedná kupříkladu u stavbu vysokorychlostních železničních úseků v rámci projektu Rail Baltica.

Martin Svoboda

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patnáct + 17 =