Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nádrž Gramanec plní po obnově všechny své funkce

Datum: 13.06.2024

2024-06-11-Gramanec

Povodí Moravy dokončilo rozsáhlou opravu vodní nádrže Gramanec na Uherskohradišťsku. Nádrž má obnoveny všechny funkce včetně biologické a estetické. Obnova spočívala zejména v opravě hráze, odtěžení sedimentů a opravě výpustného zařízení. 

Povodí Moravy dokončilo roční práce na obnově vodní nádrže Gramanec u Ostrožské Nové Vsi. Těžbě sedimentů, opravám hráze a tzv. požeráku předcházelo vypuštění nádrže. Ze dna nádrže následně vodohospodáři odstranili více než 10 000 kubíků sedimentů.

Našim cílem bylo zejména vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň stoleté vody. Obnovou jsme dosáhli i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ popisuje význam prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Odstranění 10 000 kubíků nánosů zvýšilo retenční schopnosti nádrže. Opravy výpustného zařízení a oprava hrází zase zajistilo bezproblémový provoz vodního díla nejen za běžných situací, ale také během povodní. 

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá, protože hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokáží krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích, aby nevysychaly. Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vhodné podmínky pro hnízdění ptactva. Během posledních dvou let obnovilo Povodí Moravy např. vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskohradišťsku, Předního rybníku u Hustopečí či Třebařov na Šumpersku.

Práce odstartovaly v dubnu 2023 a trvaly 13 měsíců. Obnova nádrže si vyžádala náklady v celkové hodnotě 16,4 mil. Kč, které částečně poskytlo Ministerstva zemědělství v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2.etapa“ a částečně z vlastních zdrojů Povodí Moravy. V současnosti probíhá napouštění vodní nádrže.

Vodní nádrž Gramanec leží Chylickém potoce, který je levostranným přítokem Petříkovce a Okluky, která ústí do Moravy. Nádrž vznikla v 60. letech 20. století, má rozlohu 4,1 ha a zásobní objem 56 000 m³.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

11 − 7 =