Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Kvalita vody přehledně díky interaktivní mapě

Datum: 31.05.2024

Mapa-SmVaK

Zákazníci SmVaK Ostrava získali nový nástroj, jak v přehledné a uživatelsky komfortní podobě sledovat informace o kvalitě vody v místě jejich bydliště, nebo v lokalitě, která je pro ně v tomto ohledu důležitá. Přehledná mapa zahrnuje celou oblast působnosti nejvýznamnější vodárenské společnosti v Moravskoslezském kraji, postupně v ní budou přibývat data pro další odběrná místa tak, jak v nich budou laboratorně analyzovány další vzorky z vodovodní sítě.

Interaktivní mapový nástroj naleznete zde.

„Vysoká kvalita dodávané pitné vody pro nás představuje naprosto zásadní měřítko naší práce. A jsem rád, že mohu s ohledem na dlouhodobá laboratorní data konstatovat, že lidé v oblasti působnosti SmVaK Ostrava pijí jednu z nejkvalitnějších pitných vod v naší zemi. Reflektujeme v tomto ohledu skutečnost, že lidé s dynamickým rozvojem nejmodernějších informačních technologií chtějí mít tyto informace k dispozici online, ať již se připojí k internetu z jakéhokoliv zařízení. Proto jsme při implementaci nového programu Labsystém 7 zohlednili také tento fakt. V interaktivní přehledné mapě je možné v lokalitě, která je pro odběratele z jakéhokoliv důvodu důležitá, vyhledat informace o řadě aspektů dodávané pitné vody. Není tak již třeba kontaktovat naši společnost, když chtějí lidé zjistit, zda pitná voda v dané lokalitě vykazuje například vhodné parametry pro připojení daného typu spotřebiče, nebo zda je vhodná pro akvaristiku. Řada podniků také potřebuje znát některá specifika dodávané vody s ohledem na stroje a zařízení, které v každodenní činnosti používají. Na rozvoji nástroje budeme dále pokračovat a plnit ho dalšími daty, které přibývají s jednotlivými laboratorními rozbory prakticky každý den,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Výroba pitné vody a její kvalita jsou sledovány dle platné legislativy a rovněž v četnosti a rozsahu nezbytného pro kontrolu správnosti nastavení technologických procesů. Kvalita pitné vody je kromě laboratorních analýz sledována řadou kontinuálních analyzátorů a jsou pro ni stanoveny hygienické limity vyhláškou č. 252/2004 Sb. V průběhu úpravárenského procesu se provádějí jednak rozbory vody surové, odebrané ze zdrojů před úpravou, jednak rozbory v průběhu vlastního úpravárenského procesu a dále rozbory upravené vody. Četnost a rozsah těchto rozborů se stanovuje podle počtu zásobovaných obyvatel a objemu vyrobené vody.
Legislativní vzorky vod jsou analyzovány v akreditované laboratoři v Ostravě – Mariánských Horách, kontrolní provozní rozbory jsou zajišťovány také v provozních laboratořích v areálech úpraven vod v Podhradí u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí.

Vzorek s výsledky analýzy pitné vody pro konkrétní obec je možné v interaktivní mapě dohledat manuálním zoomováním, případně zadáním názvu obce do vyhledávacího pole. Aktuální data jsou průběžně doplňována.
Sledovány jsou desítky parametrů pitné vody, z nichž nejčastěji se lidé dotazují na tvrdost vody, případně její pH. Analyzován je také obsah chloru v pitné vodě, její teplota, chuť, nebo přítomnost řady prvků a jejich sloučenin (dusičnany, dusitany, sírany, vápník, draslík, chlorečnany, chloridy, chloritany, železo, několik desítek kyselin atd.).

„Zdravotní nezávadnost a čistota pitné vody musí splňovat hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických, vzhledových a chuťových ukazatelů. Výsledky analýz vzorků pitné vody z vodovodní sítě jsou průběžně prostřednictvím online aplikace Pitná voda (PiVo) zasílány Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje. Ta zároveň provádí nezávislou kontrolu kvality námi dodávané pitné vody. Jsem rád, že mohu konstatovat, že námi dodávaná pitná vody pro odběratele v regionu, vykazuje dlouhodobě výborné kvalitativní parametry,“ vysvětluje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.

Ukazatele, které jsou u pitné vody sledovány a zobrazují se v interaktivní mapě, naleznete zde.

Marek Síbrt

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × jedna =