Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Únikům vody zabrání modernizace a opravy potrubních systémů moderní bezvýkopovou technologií

Datum: 29.05.2024

compact-pipe_voda

Modernizaci, opravám zastaralých nebo poškozených inženýrských sítí se věnují nemalé prostředky z obecních a městských rozpočtů. Zastaralá a často poškozená vodovodní potrubí se tak začínají postupně měnit. Pravidelný monitoring stávajících páteřních rozvodů a jejich sanace s pomocí moderních materiálů s vysokou odolností a dlouhou životností umožnily za posledních 25 let snížit ztráty vody na polovinu. Česká republika tak s 14,8 procenty patří v Evropě k zemím s nejnižšími ztrátami. 

Opravy inženýrských sítí otevřeným výkopem představují pro okolí velkou zátěž. Vedle uzavřených ulic a rozkopaných chodníků je obvykle doprovází i zvýšená hlučnost a nadměrná prašnost. Ochrana životního prostředí, minimální omezení dopravy a zrychlení oprav potrubního systému, to jsou hlavní důvody, proč se stále více prosazují takzvané bezvýkopové technologie.

Bezpečně, ekologicky, šetrně

Bezvýkopová sanace potrubí předčí klasické metody v rychlosti realizace, v minimalizaci záborů pozemků, a především v šetrnosti k životnímu prostředí. Jednou z metod, jak v místě oprav zastaralých nebo poškozených inženýrských sítí maximálním způsobem šetřit lidi i přírodu, je relining.

Jedná se o takovou bezvýkopovou sanaci potrubí, při níž se do stávajícího vyčištěného potrubí zatáhne potrubí s menším průměrem. Mezi stávajícím starým a nově zataženým potrubím vzniká volné mezikruží, které je nutné vyplnit speciální směsí. Druhou alternativou, mírně náročnější, je uložení nového potrubí na středicí prvky. Jinou možností, jak opravit potrubí bezvýkopovou metodou je uložení nového potrubí ve stejné trase.

Takzvaný berstlining se využívá tehdy, je-li třeba zachovat stejný průměr potrubí nebo zkapacitnit potrubí původní. Při této metodě dochází k podzemnímu trhání a roztlačování stávajícího potrubí a do vzniklého prostoru se pak zatahuje potrubí nové, které může mít i větší průměr než to původní.

Často používanou metodou je řízené horizontální vrtání. Jedná se o cílené, přesné, rychlé a k životnímu prostředí šetrné řešení omezující negativní dopady na okolí místa prováděných prací. Při této metodě se za pomoci speciální vrtné techniky pokládá nové potrubí s tím, že to stávající přestává být využíváno.

Metoda Compact Pipe získává v posledních letech na popularitě a má oproti ostatním technologiím jednu výraznou ekologickou výhodu – neponechává v zemi původní potrubí bez jeho dalšího využití a nevytváří tak žádný odpad a zátěž pro budoucí generace. Principem metody Compact Pipe je zatažení nového, předtvarovaného potrubí do stávajícího, sanovaného potrubí. Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí s vysokou kvalitou a dlouhou životností. Původní potrubí navíc slouží jako ochranná vrstva a zvyšuje tlakovou odolnost potrubí nového.

Nová trubka, která se zatahuje do předem vyčištěného původního potrubí, je již ve výrobě předtvarovaná do tvaru písmena C. Jakmile se zatáhne do stávajícího potrubí, je za pomocí páry a tlaku tvarována zpět do kruhového tvaru. U těchto moderních způsobů pokládky jsou vlastnosti polyetylenu nenahraditelné, proto se PE 100-RC stal žádaným materiálem při výstavbě, rekonstrukci i sanaci inženýrských sítí. Pro náročnější projekty, kde jsou kladeny požadavky na maximální bezpečnost a odolnost, je doporučováno třívrstvé potrubí z materiálu PE 100-RC Wavin TS DOQ.

Zkoušky provedené podle několika mezinárodních předpisů ukázaly vhodnost použití technologie Compact Pipe pro sanaci vodovodních řadů s pitnou vodou. Podobně jako všechny PE potrubí a tvarovky je Compact Pipe netoxický, bez chuti a zápachu. Nepředstavuje tedy žádné riziko pro lidské zdraví, ani nekazí chuť a kvalitu pitné vody, která jím prochází.

Rekonstrukce vodovodu bezvýkopovou technologií

Moderní technologii bezvýkopového řízeného pluhování použila společnost Wavin Czechia k rekonstrukci půlkilometrového vodovodního přivaděče mezi Hlukem a Uherským Brodem.  Výrazně tak přispěla ke kvalitě místní vodohospodářské infrastruktury. V projektu bylo použito potrubí Wavin SafeTech RC voda o dimenzi d450x26,7 milimetrů. Potrubí takto velkého průměru bylo v České republice položeno bezvýkopovou metodou vůbec poprvé v historii. Díky vysoké efektivitě této metody byla celá realizace uskutečněna za pouhý den a půl. Využít ji lze nejen pro vedení vody, ale také plynu, elektřiny či odpadních vod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × 4 =