Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Norské fondy podpořily 165 projektů

Datum: 19.05.2024

Norske-fondy_ekosystemy

Implementační období programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu je u konce. Norské fondy během pěti let podpořily 165 projektů za 900 milionů korun. Prostředky byly rozděleny mezi čtyři vybrané oblasti podpory zahrnující ochranu ekosystémů a biodiverzity, znečištění ovzduší a vod i adaptaci na změnu klimatu v obcích a regionech.

Díky podpoře z Norských fondů se podařilo rozšířit ptačí parky Josefovské louky a Kosteliska, vybudovat stovky nových hnízdních budek pro ohrožené druhy sov, ozelenit desítky lokalit v Ostravě, dále provést monitoring znečištění ovzduší nejen v česko-polském pohraničí nebo zavést zkušební provoz nového stupně čištění odpadních vod v Thomayerově nemocnici v Praze.

Jedním z hlavních cílů je posilování mezinárodní spolupráce na ochraně životního prostředí. „Jedním z hlavních pilířů Norských fondů je důraz na přeshraniční spolupráci u projektů. Státní fond životního prostředí ČR nově inicioval prohloubení spolupráce mezi jednotlivými přijímacími státy, mezi něž patří například Polsko, Slovinsko, Řecko, Rumunsko či státy Pobaltí. I když každá ze zemí řeší svá specifika, mnoho témat v ochraně životního prostředí je nám společných a otevírá se prostor pro vzájemné sdílení zkušeností. Věřím, že se naše iniciativa bude nadále rozvíjet a umožní navázat kontakty, které budou prospěšné pro ochranu přírody,“ zdůrazňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Příprava nových zelených projektů je na začátku. „V následujících měsících budeme pečlivě hodnotit výsledky projektů i administrativní postupy, které s nimi souvisejí. Na základě dosavadních zkušeností již víme, že se budeme snažit prosadit zjednodušení administrativních požadavků a vykazování způsobilých výdajů. Každý z našich projektů je jedinečný a je škoda, aby se pro vysoké administrativní nároky nezrealizovaly,“ doplňuje ředitel Sekce strategie Fondu a mezinárodní spolupráce Státního fondu životního prostředí ČR Ivo Marcin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × dva =