Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Policie pomůže vodohospodářům s ochranou vodních zdrojů

Datum: 14.05.2024

2024-05-13-PCR na VD Vír

Klimatická změna a rostoucí význam vodních nádrží při zásobování obyvatelstva vodou s sebou nese zvýšenou potřebu péče o zdroje povrchové vody. Mimořádnou ochranu je pak třeba věnovat zdrojům vodárenským. Povodí Moravy proto při ochraně vodních zdrojů začalo spolupracovat s Policií ČR. První společná akce proběhla 11. května na vodárenské nádrži Vír.

Policie ČR společně s vodohospodáři provádějí společné kontroly v okolí vodárenských nádrží. Při kontrolách se zaměřují na dodržování zákazu vstupu do ochranného pásma vodního zdroje a na nepovolený rybolov. „Cílem těchto kontrol je ochrana kvality vodních zdrojů, která je ohrožována porušováním zákazů rekreace, a rybolovu na vodárenských nádržích. Konkrétně neoprávněný rybolov přímo ohrožuje vyváženou rybí obsádku, kterou na vodních nádržích skládáme tak, aby v co největší míře napomáhala zlepšovat jakost vody a snižovat míru eutrofizace,“ vysvětluje účel spolupráce generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Společné kontroly v ochranných pásmech vodárenských nádrží prováděné policisty a ostrahou vodních nádrží budou probíhat nepravidelně v průběhu dne i v nočních hodinách. Kontroly budou probíhat jak na březích, tak s pomocí člunů z vodní plochy. Zjištěné přestupky budou předány do přestupkového řízení místně příslušným vodoprávním úřadům. „Naši pracovníci zaznamenávají v poslední době výrazný nárůst počtu osob, které porušují zákazy vstupu do ochranných pásem vodního zdroje. Samotné porušení zákazu vstupu bývá často doprovázené i znečišťováním okolí. Proto si velice ceníme této spolupráce, protože policisté v uniformách mají širší kompetence, větší respekt a více technických prostředků, než má například rybářská stráž,“ říká Gargulák.

První společná kontrola proběhla v podvečer 11. května na vodní nádrži Vír. V průběhu kontroly nebyl zjištěný žádný neoprávněný vstup do ochranného pásma vodního zdroje ani další přestupky. „Akce trvala dvě hodiny, zapojilo se do ní devět hlídek, z nichž dvě byly na vodě a terén kontrolovaly z hladiny. Kromě toho jsme využívali také tři psovody a dron,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková. Kromě vodní nádrže Vír budou kontroly probíhat také na vodních nádržích Hubenov a Mostiště v kraji Vysočina a také na dalších vodárenských nádržích v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Za porušení vstupu do I. ochranného pásma vodárenských nádrží hrozí trest až ve výši 20 tis. Kč.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sedm + 17 =