Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

SVS k investičním plánům na rok 2023

Datum: 21.12.2022

svs

Severočeská vodárenská společnost letos naplánovala náklady ve výši 1,89 miliardy. Probíhají například opravy významných úprav nebo firma dokončuje modernizaci čistírny odpadních vod v Železném Brodu. Jednou z nejdůležitějších akcí v roce 2023 bude zahájení stavebních prací v rámci projektu Turów. SVS se také zaměřuje na využití alternativních zdrojů energie. Pro vodárenství.cz odpovídal mluvčí Mario Böhme.

Jaký byl pro Vás investiční rok 2022, kolik finančních prostředků podnik letos alokoval do investic a kolik do oprav?

Pro rok 2022 byly plánovány náklady ve výši 1,89 miliardy korun. Z toho 1,52 miliardy představují náklady na strategické investice a obnovu majetku Severočeské vodárenské společnosti, dalších téměř 377 milionů jsou prostředky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace na jednotlivé opravy.

Jaké nejvýznamnější projekty během letošního roku dokončil a v jakých bude pokračovat v roce 2023?

 V letošním roce probíhají práce na významných úpravnách vody, jako je třeba Vrutice nebo Brníkov, dále dokončování projektu zkapacitnění ČOV v Rychnově u Jablonce nad Nisou, který je spolufinancován z prostředků OPŽP EU. Dokončuje se také rekonstrukce ČOV v Železném Brodu, nebo vodojem Ústí nad Labem – Kočkov.  Ze 109 zahájených akcí jich letos bude dokončeno 63.

Kolik peněz plánujete proinvestovat a jaké projekty zahájit v příštím roce?

Investiční plán na rok 2023 chceme oznámit v lednu, nicméně již dnes je možné sdělit, že jednou z nejdůležitějších akcí bude zahájení stavebních prací v rámci projektu Turów, jehož cílem je řešení dopadů plánovaného rozšíření polského hnědouhelného dolu na zásobování pitnou vodou v Libereckém kraji. V roce 2023 to bude konkrétně rekonstrukce úpravy vody Liberec, Machnín. Za zmínku stojí rovněž rekonstrukce ÚV Velké Žernoseky ve výši 350 milionů – tato investice je rozdělena do několika let.

Připravujete nebo začali jste realizovat úsporná opatření v oblasti nakládání s energiemi, která se promítnou v provozních nákladech? 

Na některých našich objektech už delší dobu realizujeme projekty využití alternativních zdrojů energie, jako je například energie solární. Na úpravnách vody využíváme také výrobu elektřiny z malých vodních elektráren. Promýšlíme další možnosti, které by vedly k optimalizaci nákladů na energie, jejíž spotřeba ve vodárenství je značná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

dva + sedm =