Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Hospodaření s vodou je v současných klimatických podmínkách nezbytné

Datum: 17.08.2022

Aquacell_Instalace boxů

Zásoby vody na naší planetě se tenčí, voda je a bude stále vzácnější. Češi sice patří mezi šetrnější národy, přesto spotřeba každoročně stoupá v průměru až k 89 litrům na osobu denně. V současné době nemá přístup k bezpečně upravené pitné vodě více než 2 miliardy lidí. Další 4,2 miliardy lidí, což je 55% světové populace nemá bezpečnou vodovodní síť pro úpravu a distribuci pitné vody. 

Efektivně hospodařit však musíme i s vodou srážkovou. Změna klimatu a růst průměrných teplot vzduchu totiž negativně ovlivňují dostupnost vodních zdrojů. To platí zejména pro Českou republiku, která je na atmosférických srážkách závislá a jejíž vodní zdroje jsou tak značně omezené. 

Efektivní hospodaření se srážkovou vodou

V minulosti byla dešťová voda zpravidla odváděna do stokové sítě, dnes už to prakticky díky novým předpisům není možné. Dešťovou vodu by měli majitelé nemovitostí v ideálním případě vracet přírodě. Nejjednodušší formou je tzv. zasakování do okolní půdy, k čemuž slouží různá vsakovací zařízení, jako jsou nádrže, příkopy a vsakovací šachty. Srážkovou vodu lze i akumulovat do speciálních nádrží a následně využít ke splachování nebo zalévání. S vybudováním akumulačních nádrží pomohou například akumulační boxy AquaCell NG nebo Q-bic Plus, které jsou díky své univerzálnosti a modularitě ideální pro všechny typy realizací bez ohledu na typ půdy, dostupnou plochu nebo zatížení. Pro velké realizace i v místech se silnou dopravní zátěží jsou určeny akumulační boxy AquaCell. Jsou vyrobené ze 100% recyklovaného a 100% recyklovatelného polypropylenu (PP) a díky jednoduchému stavebnicovému systému z nich lze rychle a snadno vytvořit nádrž potřebného tvaru i velikosti. Díky stohovatelné konstrukci nejsou náročné na skladovací prostor a do kamionu lze naložit až čtyřikrát více kusů než v případě běžných boxů. Tím se výrazně snižují i emise CO2, zábor místa na staveništi je mnohem menší a nižší jsou i náklad za dopravu. Čištění a revize boxů jsou jednoduché díky revizním šachtám Tegra 425, kterými je zaručen vstup do obousměrného kontrolního kanálu. 

Boxy pro ochranu stromů

Boxy Q-bic Plus mohou sloužit i jinému účelu, použít se mohou například k ochraně kořenů stromů v městských oblastech. Díky řešení Wavin TreeTank, které je využívá, jsou kořeny stromů vedeny směrem do hloubky, kde najdou dost vody a pevně se svými kořeny ukotví proti zátěžím způsobovaným větrem. Stromy jsou zároveň chráněny před dopravním zatížením a nárazy a v neposlední řadě nehrozí, že jejich kořeny budou prorůstat na povrch a ničit rozvody vody či kanalizace, anebo dokonce chodníky a silnice.

Vírové ventily a střešní vtoky

V situacích, kdy je třeba regulovat odtok dešťové vody, což poskytuje ochranu a bezpečný provoz kanalizačního systému nebo vodoteče, jsou používány vírové regulátory průtoku. Vírový ventil je samotné „srdce“ v kanalizačních systémech pro odtok přívalového deště i při záplavách, a musí fungovat podle specifikace, jinak celý systém selže. Konstrukce vírového ventilu způsobuje rotaci vody s redukčním efektem na odtoku. Pro správný návrh vírového ventilu je nezbytné znát kromě povoleného odtoku také parametry tlakové, výšku (max. výška hladiny působící hydrostatickým tlakem na kapalinu ve vírovém ventilu) a DN potrubí na odtoku. Základní konstrukce vírových ventilů se dělí dle tvaru těla (resp. směru nátoku) na horizontální a vertikální. Vírové ventily mohou mít na vyžádání také svůj integrovaný bezpečnostní přepad, táhlo k rychlé demontáži nebo ocelové lanko jako táhlo k uzávěru pro případ ucpání. Mezi nejpoužívanější patří vírové ventily Mosbaek CEV, jejich označení CE je založeno na ověření výkonu a umožňuje zákazníkům nabídnout produkt s výkonem ověřeným třetí stranou. 

Stejný výrobce poskytuje také speciální střešní vtoky. Funkcí těchto retenčních vtoků je retence, tedy držet určitou hladinu na plochých střechách, a tak dochází k retenčnímu efektu. V letních měsících takto vytvořená hladina na střeše působí jako izolace a regulátor teploty, ale také dochází k patřičnému přitížení stavební konstrukce, a tak je nutné s tímto vlivem počítat již v samotném projektu stavby.  Tento typ odvodnění funguje na opačném principu než podtlakový systém, u kterého je naopak snahou odvést dešťové vody z odvodňovaných ploch co nejrychleji. 

Střešní vtoky v Projektu Parkovacího domu v Opavě

Na ploché střeše Parkovacího domu v Opavě o celkové ploše 2450m2 bylo použito 12ks střešních vtoků Mosbaek s odtokem 0,25l/s. Důvodem pro použití řešení střešních vtoků v tomto projektu byl požadavek investora na zachování parkovacích stání. Ta by musela být zabrána retenční nádrží, kterou nebylo možné vzhledem k výškovému osazení a možného odtoku do kanalizace umístěna pod terénem.

Možnosti dotací z Programu „Dešťovka“ 

Pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů je od října 2021 k dispozici dotační program Státního fondu pro životní prostředí Nová zelená úsporám financovaný z Národního plánu obnovy. Díky sloučení programů Dešťovka, začlenění kotlíkových dotací a vysokým bonusům za kombinaci úsporného bydlení tak mohou majitelé rodinných domů získat až 90tis korun, vlastníci bytových domů si přilepší až o 200tis korun. Zájemci v rámci jedné žádosti mohou dostat příspěvek na nádrže pro sběr dešťové vody, výměnu kotle, zateplení, až po instalaci fotovoltaiky. V nové etapě programu bude rozděleno minimálně 39 miliard korun z evropských i národních zdrojů. Žádosti lze podávat až do 30.6.2025.

Jeden komentář k “Hospodaření s vodou je v současných klimatických podmínkách nezbytné

  1. Petr1231 napsal:

    Hospodaříme s vodou i na vlastní zahradě, kde nemáme zavedenou vodu z řádu a jsme tak vystaveni přízni či nepřízni přírody. Doslova tak sbíráme každou kapku. Vloni nám pomohla půjčka na cokoliv od https://epujcka.cz/pujcka-na-cokoliv/ a tak jsme si tam zařídili i velkou nádrž na sběr vody zabudovanou do země. A od té doby teda musím říct, že nám voda zatím ještě nikdy nedošla. 😉

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 + 16 =