Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Odry: zdroje vody musíme chránit

Datum: 28.07.2022

1283-preview
Kolem zátop vodárenských nádrží Kružberk, Šance a Morávka jsou stanovena ochranná pásma I. a II. stupně a vodohospodáři z Povodí Odry jako správci těchto nádrží pečují o kvalitu vody, monitorují ji a kontrolují činnosti v těchto pásmech za účelem udržení a dosažení dobrého stavu. Nádrže jsou určeny pro zásobování obyvatel pitnou vodou. Zdůraznilo to Povodí Odry. 

Vodaři připomněli, že díky našim předkům, kteří vybudovali vodní zdroje, současné údolní nádrže, spolupracující v celé soustavě. Díky tomu má region zajištěnou vodu s vysokou mírou zabezpečenosti její dodávky blížící se 100 % s velmi dobrou kvalitou. „Apelujeme na dodržování pravidel v ochranných pásmech v okolí zdrojů pitné vody, Šance, Morávka a Kružberk, kde není povolen vstup pro veřejnost mimo oprávněné osoby, rekreace včetně koupání a rybaření,“ upozornil generální ředitel Povodí Odry Jiří Tkáč.
Nádrž Slezská Harta prakticky plní funkci předzdrže Kružberku, je v režimu ochranného pásma II. stupně, kde se zejména zakazuje vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, stanování, táboření a bivakování mimo místa k tomu určená, rozdělávání ohňů, plavba plavidel se spalovacím motorem po zátopě vodního díla, ukládání odpadů a umísťování staveb včetně mobilních obytných zařízení a omezuje se pobyt „u vody – v ochranném pásmu“ jen na denní dobu lovu, zdůraznil dále podnik.

„Je až zarážející chování některých návštěvníků na pozemcích kolem zátopy prakticky všech vodních nádrží. Není dodržován zákaz vjíždění motorovými vozidly k hladině, zákaz stanování, rozdělávání ohňů a poškozování zasakovacích pásů získáváním dříví do ohnišť, zákaz ukládání odpadů až po koupání v rezervoáru na pitnou vodu,“ doplnil vedoucí provozního odboru Povodí Odry Tomáš Skokan.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šest + 3 =