Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy v rekordním čase odstranilo následky sesuvu svahu

Datum: 29.05.2022

Dm náhon 5

Povodí Moravy během několika dní zprůtočnilo Dyjskomlýnský náhon u Jaroslavických rybníků. Počátkem května došlo v této lokalitě k mimořádné situaci – masivnímu sesuvu svahu a ucpání koryta vodního toku, který dále pokračuje na území Rakouska. Muselo tak mimo jiné dojít k zastavení části odběrů vody pro závlahy. Pracovníci Povodí Moravy dokázali díky enormnímu nasazení koryto zprůtočnit i přes velmi náročné podmínky během jediného týdne. 

V neděli 7. 5. došlo k sesuvu svahu v délce přibližně 100 metrů u Jaroslavických rybníků do koryta Dyjskomlýnského náhonu. Vlivem sesuvu došlo k ucpání koryta toku, v důsledku čehož muselo dojít k pozastavení odběrů vody a byl zcela zastaven průtok na Rakouském území. Na místo okamžitě vyrazili pracovníci Povodí Moravy, aby zahájili kroky nezbytné pro opětovné obnovení průtočnosti Dyjskomlýnského náhonu, který slouží zejména pro odběry vody na závlahy, napouštění Jaroslavických rybníků a dodávky surové vody pro Rakousko. S ohledem na zásadní vodohospodářský význam tohoto vodního toku bylo jeho zprůtočnění pro Povodí Moravy absolutní prioritou.

Kvůli riziku dalších sesuvů byl na místo přivolán geotechnik, který navrhl postup sanace sesuvu a dohlížel na další průběh prací. Ihned po prvotním posouzení sesuvu geotechnikem začalo Povodí Moravy odstraňovat stromy v místě sesuvu i z koryta Dyjskomlýnského náhonu. „Na místě zasahovalo několik kráčejících bagrů, nákladní vozy a další těžká technika našeho podniku. Odtěženou zeminu jsme ihned odváželi z místa havárie. Naším cílem bylo bezpečně a co nejrychleji obnovit přítok do náhonu a dodávky vody pro zemědělce, rybáře i rakouskou stranu,“ popisuje zásah generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Po odtěžení sesuvu lokalitu opět prohlédnul geotechnik, který doporučil před napuštěním náhonu provést opevnění paty sanovaného svahu lomovým kamenem. Tyto práce vodohospodáři dokončili v sobotu 14. 5. v odpoledních hodinách. „V sobotu v 15 hodin jsme vyhradili vtoková stavidla v Krhovicích a obnovili průtok v Dyjskomlýnském náhonu. V současnosti jsou již všechny odběry vody obnovené. Děkuji všem našim spolupracovníkům, kteří se na odstranění této havárie podíleli. Patří jim velké poděkování za bleskovou akci, pracovní úsilí a obětavost. Bylo úžasné sledovat koncert naší techniky při odstraňování následků sesuvu. Spokojenost s rychlým zásahem nám vyjádřili i odběratelé vody a kolegové z Rakouska,“ říká Gargulák.

O průběhu odstraňování havárie byli od prvního dne informovány Lesy ČR, neboť k sesuvu došlo z jejich pozemků, dále vodoprávní úřad, odběratelé vody, dotčené obce i rakouská strana.

Petr Chmelař

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šestnáct + 17 =