Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

RAVOS k aktualizaci smluv

Datum: 07.04.2022

RAVOS

Aktualizace se podle vodohospodářů týká smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod z roku 2014 a starších. Informovala o tom manažerka zákaznického útvaru Martina Medňanská.

Smlouva o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod uzavřená s odběrateli musí v souladu s výše zmíněnou novelou obsahovat náležitosti, mezi něž patří předmět smlouvy, smluvní strany, vlastník a provozovatel vodovodu, vlastník přípojky a připojené stavby nebo pozemku, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity dodávaného množství a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů) a další.

Společnost  provádí aktualizaci smluv průběžně, kdy po zjištění starší verze smlouvy kontaktuje zákaznické centrum odběratele (telefonicky, nebo písemně), provede s ním kontrolu smluvních údajů, následně aktualizuje smluvní vztah a dohodne s odběratelem způsob podpisu nové smlouvy. Jak dále uvedla společnost, pokud jsou zjištěny nesrovnalosti ve vlastnictví připojené nemovitosti, je písemně vyzván aktuální majitel k uzavření nové smlouvy.

Pokud má odběratel zájem o přednostní uzavření aktualizovaného smluvního vztahu, může si objednat osobní schůzku v zákaznickém centru vodáren, a to buď telefonicky na číslech 840 111 116, 601 278 278, nebo prostřednictvím rezervačního systému na adrese https://portal.ravos-sro.cz/

Společnost provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území okresu Rakovník. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zásobuje pitnou vodou 28 038 obyvatel, zajišťuje odkanalizování a čištění odpadních vod pro 23 014 obyvatel. Infrastrukturu tvoří 283 kilometrů vodovodní sítě, 8 úpraven vod, 30 vodojemů a 128 kilometrů kanalizační sítě, 8 čistíren a 16 čerpacích stanic odpadních vod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

19 + 9 =