Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Webinář: Kybernetická bezpečnost ve vodárenství

Datum: 02.02.2022

545-1512055699_v

Na webináři 24. února 2022 se v návaznosti na témata diskutovaná v září, která v úvodu krátce zrekapitulujeme, zaměříme na rozvedení představení kybernetických hrozeb, zejména kybernetických útoků vedených primárně na průmyslové informační systémy (řídicí systémy čistíren a úpraven vody, čerpacích stanic).

Bezpečnostní principy a pravidla nejsou v prostředí průmyslových řídících systémů (svět OT) často aplikované a taktéž aplikovatelné, protože reflektují principy ze světa IT, které se jeví ve světě OT jako téměř nepoužitelné. V rámci světa OT je nutné zohlednit základní problémy a úskalí, se kterými se výrobní sítě potýkají. Tím hlavním problémem je strach z omezení provozu v reálném čase a nemožnost obnovení výrobního procesu dostatečně rychle. Druhým velkým problémem je nízká úroveň znalosti světa kybernetických hrozeb, které by mohly omezit právě zmíněný provoz a bezpečí, které je pro výrobní sítě stěžejní.

V rámci přednášek vám na praktických ukázkách z „reálného“ laboratorního prostředí představíme některé z metod útoků na průmyslovou infrastrukturu a ukážeme dopady, které takový útok může mít nejen na vlastní vodárenskou společnost, ale i na její spotřebitele. Bude se jednat jednak o útoky cílené na vyřazení infrastruktury z provozu, ale také na její ovládnutí, tedy získání kontroly nad řídícími systémy, a tím pádem nad celými výrobními technologiemi.

Při prezentaci útoků samozřejmě také uvedeme základní zásady, které mají za cíl těmto útokům zamezit, nebo případně útočníkům alespoň krajně znepříjemnit práci. Na konci semináře se krátce zaměříme na téma řízení kontinuity činností společnosti (BCM – Business Continuity Management), jakožto vypořádání se společnosti s následky útoku nebo havárie díky „náhradním“ výrobním postupům a procesům obnovy po havárii/útoku.

Pozvánka zde.

Storno účasti je možné provést nejpozději 5 kalendářních dnů před konáním akce, v případě technických problémů na straně účastníka se poplatek nevrací.

Žádáme i v elektronické verzi přihlášky o zaslání konkrétních e-mailových adres na přihlášené osoby, aby jim mohl být vytvořen přístup na webinář – uživatelský účet. Poté bude na tuto e-mailovou adresu zaslán e-mail s bližšími informacemi a odkaz na sborník v elektronické podobě.

SOVAK ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedenáct + pět =