Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Vltavy představí veřejné zakázky na rok 2022

Datum: 01.01.2022

Povodi_Vltavy

Státní podnik Povodí Vltavy představí dne 17. ledna 2022 potenciálním dodavatelům plánované podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce a plánované veřejné zakázky malého rozsahu na projekční služby a služby související s realizací stavebních prací zadávané formou otevřené výzvy pro rok 2022.

Přihlásit se na představení veřejných zakázek, které proběhne formou on-line, je možné do 12. ledna 2022 do 10:00 hodin na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html,,kde je rovněž ke stažení výzva k účasti na představení s podrobnými podmínkami a organizačními pokyny.

„Účelem představení plánovaných veřejných zakázek ještě předtím, než dojde k jejich samotnému vypsání, je stručně seznámit potenciální dodavatele s údaji o druhu, předpokládané hodnotě, plánované době realizace, místu plnění a předmětu veřejné zakázky tak, aby se mohli na danou zakázku připravit s ohledem na jejich profesní zaměření a dodavatelské kapacity v průběhu roku. V minulých letech jsme již takové představení plánovaných veřejných zakázek uspořádali a vždy se tato akce, která odpovídá principům odpovědného zadávání, ke kterým se náš podnik dlouhodobě hlásí, setkala s velkým zájmem ze strany potenciálních uchazečů,“ říká v této souvislosti generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

„Toto představení plánovaných veřejných zakázek není ovšem předběžnou tržní konzultací ani výzvou k vyjádření předběžného zájmu, a nejedná se ani o výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku. Seznámení potenciálních dodavatelů proběhne formou videokonference, kde budou stručně prezentovány jednotlivé veřejné zakázky, přičemž zástupci zadavatele nebudou odpovídat na případné dotazy ohledně nastavení zadávacích podmínek nebo podrobné specifikace předmětů jejich plnění. Samozřejmě však dostanou zástupci dodavatelů prostor pro dotazy, a to i případně pro dotazy k odpovědnému zadávání nebo k nejčastějším chybám, které se vyskytují při podávání nabídek,“ upřesňuje Tomáš Havlíček, ředitel sekce investiční Povodí Vltavy, který představení veřejných zakázek bude řídit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

19 − 12 =