Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

VaK Zlín: Ukončení sporů o vodárenství v regionu

Datum: 23.12.2021

VaK

Zlínští vodohospodáři uvedli, že vyjednávací týmy společností Vodovody a kanalizace Zlín, Moravská Vodárenská a měst Otrokovice a Fryšták dospěly po dvouletém jednání k návrhu komplexního smírného řešení, které má ukončit spory a transformovat provozování vodárenského majetku Vodovodů a kanalizací Zlín. Provoz infrastruktury na Zlínsku provází spory již více než 17 let.

„Jsme rádi, že jsme v vyjednávacích týmech nalezli shodu na řešení sporů, které dlouhodobě zatěžují naši společnost. Výsledkem usilovné práce zúčastněných je návrh transformace současného provozního modelu, který vede k nabytí plné kontroly nad provozováním vodárenské infrastruktury společností Vodovody a kanalizace Zlín. Je v souladu se strategickým pokynem, který poslední valná hromada uložila představenstvu. Jsem přesvědčen, že je to návrh dobrý a že bude základem nové etapy rozvoje naší společnosti ve prospěch odběratelů i akcionářů,“ řekl předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Zlín Svatopluk Březík.

Nová provozní společnost

Generální ředitel Moravské Vodárenské Martin Bernard vysvětlil, že navržené řešení spočívá v založení nové provozní společnosti Vodárna Zlín, která by provozovala vodárenskou infrastrukturu společnosti Vodovody a kanalizace Zlín i vodárenskou infrastrukturu, která je přímo v majetku měst a obcí na Zlínsku. „Moravská Vodárenské jako stávající provozovatel by do této nově založené společnosti vložila část svého závodu, která slouží k provozování této infrastruktury na Zlínsku. Na počátku transformace, v roce 2022, by Moravská Vodárenské převedla 75 % akcií této nové společnosti na Vodovody a kanalizace Zlín, a zbylých 25 % akcií by bylo převedeno s koncem roku 2029,“ vysvětlil Bernard.

Splátky do roku 2030

Podle Březíka získají Vodovody a kanalizace Zlín novou provozní společnost za maximální cenu 142 milionů korun, která bude hrazena v ročních splátkách do roku 2030. „Projednávané návrhy smluv zaručují, že plná výše kupní ceny by byla pokryta ze zdrojů, které získáme jako akcionář Vodárny Zlín. S tím souvisí, že po dobu své minoritní účasti na společnosti Vodárna Zlín by Moravská Vodárenská neměla právo na výplatu zisku – ten by byl celý určen pro Vodovody a kanalizace Zlín. Klíčové je, že navržený model transformace je neutrální z hlediska výše vodného a stočného a nemá vliv ani na výši nájemného, které každoročně Vodovody a kanalizace Zlín získávají z pronájmu své vodárenské infrastruktury,“ doplnil Březík.

Akcionářská dohoda

Do roku 2029 by nová Vodárna Zlín měla být společným podnikem. Mezi jejími dvěma akcionáři bude také uzavřena akcionářská dohoda, která upraví podrobněji pravidla, podle nichž bude společnost řízena. Současně by na základě zvláštní dohody města Otrokovice a Fryšták měla právo vyslat po jednom svém zástupci do dozorčí rady Vodárny Zlín s cílem dohlížet na průběh transformace a fungování nové společnosti.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × tři =