Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Vltavy zahájil předběžnou tržní konzultaci k opravě tlačného člunu

Datum: 20.12.2021

Povodi_Vltavy

Státní podnik Povodí Vltavy oznamuje zahájení předběžné tržní konzultace „Oprava jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK“. Účelem předběžné tržní konzultace je seznámení potenciálních dodavatelů se záměrem zadání veřejné zakázky a současně získání všech informací potřebných pro stanovení nejefektivnějšího způsobu plnění veřejné zakázky. Potenciální dodavatelé se mohou přihlásit k účasti na tržní konzultaci do 19. 1. 2022 do 10:00 hodin. Bližší informace, včetně přihlášky k účasti na předběžné tržní konzultaci, jsou dostupné na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_16347.html

Předmětem tržní konzultace je identifikace možných technických řešení veřejné zakázky a případná diskuse o dalších, zejména technických otázkách souvisejících s jejím plněním.

V rámci tržní konzultace budou s dodavateli konzultovány zejména následující okruhy podstatné pro plnění veřejné zakázky:

  • Přeprava plavidla do přístaviště,
  • termín doby opravy plavidla,
  • náklady na opravu plavidla,
  • způsob plnění veřejné zakázky,
  • rizika z dokumentace a
  • rizika trhu.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je v době uveřejnění této výzvy stanovena ve výši

15 mil. korun bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že se předpokládaná hodnota veřejné zakázky může na základě výsledků tržní konzultace měnit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět × jedna =