Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vodné a stočné v Hradci Králové a okolí se zvýší o 4 %

Datum: 16.12.2021

VAK-HK-1

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové (VAK HK) bude pokračovat i v roce 2022 v účtování služeb odběratelům za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod ve formě dvousložkové ceny. Představenstvo již stanovilo cenu pohyblivé složky vodného a stočného od 1. ledna 2022 na 93,67 koruny za kubík vody včetně 10% daně z přidané hodnoty. Celkové navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování podle vodohospodářů činí v průměru 4 % oproti cenám roku 2021.

Pro čtyřčlennou domácnost žijící v rodinném domě to v Hradci Králové a okolí znamená celkové navýšení ceny  služeb v průměru o 126 korun na osobu ročně. „Důvodem navýšení ceny je zejména nárůst hodnoty vodárenského infrastrukturního majetku společnosti VAK HK, který souvisí s rozvojem vodovodů a kanalizací v regionu. Zvyšuje se tím potřeba finančních zdrojů na jeho řádnou obnovu, opravy a provoz,“ uvedl Jiří Šolc, ředitel společnosti VAK HK.

Podle něj se tato potřeba v nejbližších letech týká zejména propojení a zvyšování kapacity zdrojů vody v soustavě, která propojuje celé východní Čechy, a je tak významným prvkem v zásobování obyvatelstva regionu i v době hrozícího sucha. Dále také v kalkulaci ceny hrají roli zvýšené provozní náklady související s investicí do nového způsobu úpravy kalů čistíren odpadních vod v důsledku změny legislativy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deset + 17 =