Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Vodakva k cenám vodného a stočného pro rok 2022

Datum: 29.11.2021

vodakva

V roce 2022 se sazby vodného a stočného na území Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech zvýší o 6,9 %. Navýšení schválili zástupci členských obcí sdružení na valné hromadě. Informovaly o tom Vodovody a kanalizace Karlovy Vary.

Jak uvedli vodohospodáři, cena vody uplatňovaná na území sdružení se skládá ze dvou částí. První část tvoří platba za skutečně odebrané množství vody, druhou paušální poplatek stanovený pro celou napojenou nemovitost podle velikosti fakturačního vodoměru.

Cena za odebraný (a odkanalizovaný) metr krychlový vody bude podle Vodakvy v roce 2022 činit celkem 79,46 koruny včetně DPH. Poplatek za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr bude 2 230 korun za rok. K navýšení dojde také u ostatních poplatků za větší vodoměry.

„Vzhledem k současnému růstu cen energií, surovin i materiálů a s přihlédnutím k předpokládanému vývoji inflace v roce 2022 jsme museli přistoupit k navýšení vodného a stočného na území členských obcí sdružení, abychom udrželi dosavadní úroveň služeb a zajistili nezbytné investice do obnovy, modernizace a dostavby vodovodních a kanalizačních systémů. I přes toto zvýšení však naše cena v roce 2022 nadále zůstane hluboko pod celorepublikovým průměrem,“ vysvětlil Alexandr Žák, předseda sdružení.

Podle něj se sdružení v předchozích dvou letech potýkalo s výrazným poklesem spotřeby vody způsobeným pandemií COVID-19 a omezením ekonomické aktivity.

„Dnes je velmi obtížné odhadnout, jak se budou příjmy z vodného a stočného vyvíjet v příštím roce. Při investování se snažíme v co nejvyšší míře využívat dotačních titulů, k tomu však potřebujeme mít dostatek vlastních zdrojů na spolufinancování,“ doplnil Žák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + 3 =