Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Hledá se jméno pro jezero po lomu ČSA

Datum: 30.05.2021

lom-csa

„V loňském roce jsme chtěli díky projektu získat informace o tom, jak si budoucnost regionu představuje nejmladší generace a jakým směrem by se podle jejího mínění měla ubírat rekultivace lomu ČSA po ukončení těžby. Vítěznou prací se stal projekt studentů Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově. Studentskou práci nyní představíme veřejnosti a dáme všem prostor k tomu, aby sami navrhli, jak by měla rekultivace lomu ČSA vypadat a k čemu sloužit,“ představila projekt ředitelka ekologického centra Martina Černá.

V současnosti probíhá zkušební provoz na vodohospodářské soustavě propojení Vesnického potoka přes výsypku lomu ČSA do řeky Bíliny. Loni bylo dokončeno gravitační propojení Vesnického potoka přes nádrže Hedvika a Marcela, které se nacházejí na vnitřní výsypce lomu. Další plánovanou akcí je revitalizace zbytkových koryt horských potoků nad lomem.

„Účelem revitalizace bylo vytvoření lokálního biokoridoru. Plně jsme obnovili přírodní ráz krajiny. Část případných povodňových průtoků je převáděna vodohospodářskou soustavou. Tím se dosáhlo vyššího stupně ochrany stávajících toků a přilehlých území. Koryta gravitačního propojení byla realizována pomocí přírodních materiálů tak, aby odpovídala charakteru potoků v rekultivované krajině,“ uvedl specialista pro environmentální činnosti těžebních společností Sev.en Energy Petr Urban.

Dalšími chystanými akcemi jsou revitalizace potoků v oblasti Krušných hor nad lomem ČSA. V lokalitě těží Severní energetická. V minulosti se zde nacházelo Komořanské jezero o rozloze 5600 hektarů. I přes velkou rozlohu bylo mělké a obsahovalo značné množství sedimentů. Jeho postupné zanášení vytvořilo rozsáhlé

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět × čtyři =