Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Protipovodňová ochrana Hranic zachová historický ráz města

Datum: 02.03.2021

Hranice-Becva

Povodí Moravy zahájí v průběhu jara výstavbu protipovodňových opatření v Hranicích na ulici Kropáčova a podél sadů Čs. legií. Ta by měla město ochránit až před padesátiletou povodní. Díky stavbě vzniknou také nová odpočinková místa u vody a bude umožněn snadnější přístup k řece Bečvě. Současná opatření chrání město před dvacetiletou povodní. Nová ochrana bude chránit zdraví a životy 2000 obyvatel Hranic a majetek ve výši 600 milionů.

„Na pravém břehu řeky vytvoříme repliku stávající zdi, která bude obložená kamenem a doplněná o zábradlí. Součástí protipovodňových opatření bude volnočasové pásmo. Tomu budou dominovat dvě posezení v podobě tribun, která navíc umožní přístup až přímo k řece. Opatření tak na jednu stranu budou obyvatele chránit před povodněmi, ale současně učiní řeku pro lidi snáz dostupnou,“ popsal generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Přípravné práce budou zahájeny v březnu a celkové náklady na výstavbu protipovodňové ochrany Hranic vyjdou téměř na 64 milionů. Stavba je financována z programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi a z prostředků města Hranice. Práce potrvají 20 měsíců. Povodí Moravy také upozornilo, že si výstavba vyžádá kácení stromů a keřů. Významným prvkem projektu je rozšíření jezu Hranice.

„Rozšíření jezu společně s připravovanými ochrannými zdmi na ulici Kropáčova a podél sadů ČS. legií zvyšuje ochranu před povodněmi na celém úseku Bečvy na území Hranic. Zvýšení kapacity jezu se projeví zejména mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Protipovodňové zídky pak zvýší kapacitu koryta od silničního mostu dále proti proudu,“ doplnil Gargulák. Návrh protipovodňové ochrany i rozšíření jezu vychází z celkové Koncepce protipovodňové ochrany sídel v Pobečví.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × 5 =