Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Obnova MVN Otnice posílí retenci vody v krajině i biodiverzitu

Datum: 11.02.2021

2021-02-10-VD Otnice obnova1

Povodí Moravy, s. p. opravilo vodní nádrž Otnice na Brněnsku. Práce vedly k obnovení všech funkcí nádrže včetně funkce biologické a estetické. Obnova spočívala zejména v odtěžení sedimentů, opravě opevnění nádrže a výpustného zařízení.  

Na podzim 2020 Povodí Moravy, s. p. zahájilo celkovou obnovu vodní nádrže Otnice. Těžbě sedimentů, opravám hráze a tzv. požeráku předcházelo vypuštění nádrže. Mocnost sedimentů, které bylo z nádrže potřeba odstranit, činila v nejhlubším místě nádrže okolo dvou metrů.

Ze dna vodní nádrže Otnice jsme odtěžili téměř 4,5 tisíce kubíků sedimentu. Práce pokračovaly opravou opevnění návodního líce hráze. Opravou prošel i levý podemletý břeh, který jsme navíc zpevnili zejména z důvodu zajištění stability přiléhající cesty,“ popisuje průběh prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Odbahnění vedlo k podstatnému zvýšení retenční schopnosti nádrže. Opravy požeráku a opevnění prodlouží životnost vodního díla o řadu let. „Obnovou nádrže dosáhneme významného posílení místní biodiverzity, nádrž bude představovat významný prvek ekologické stability krajiny, umožní lépe hospodařit s povrchovou vodou a posílí retenci vody v krajině a v neposlední řadě dojde ke zvýšení estetické přitažlivosti celé lokality,“ popisuje přínos realizovaných prací Gargulák. Význam stavební akce ocenil i starosta Otnic Pavel Mezuláník: „Věřím, že vyčištěním nádrže se zlepší životní úroveň nejen občanů, ale dojde k větší retenci vody v této lokalitě a celoročního udržitelného života vodních živočichů a zvěře.“

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá, protože hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokáží krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích, aby nevysychaly. Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vhodné podmínky pro hnízdění ptactva.

V současné době Povodí Moravy, s. p. nádrž napouští. Doba napouštění bude záviset na hydrologické situaci. Obnova nádrže si vyžádala náklady v celkové hodnotě téměř 2 mil. Kč, které Povodí Moravy, s. p. uhradilo z vlastních zdrojů. Kromě dokončené opravy vodní nádrže Otnice, Povodí Moravy, s. p. během posledních dvou let obnovilo např. vodní nádrže Hrabišín na Šumpersku, Borotín u Boskovic, Drahotuše u Hranic, Smolenská u Jevíčka či Drahany na Prostějovsku.

Vodní nádrž Otnice leží na vodním toku Otnický potok, který je levostranným přítokem Litavy. Nádrž vznikla v roce 2002, má rozlohu 0,519 ha a zásobní objem 7 010 m³.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 + 15 =