Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nová čistírna a zmodernizovaná kanalizace v Dobroslavicích na Hlučínsku

Datum: 05.01.2021

Dobroslavice-1

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava dokončily významný projekt nad Hlučínským jezerem, neboli Štěrkovnou. Do zkušebního provozu byla podle mluvčího Marka Síbrta uvedena čistírna odpadních vod vybudovaná v jihozápadní části obce v uplynulých dvou letech s kapacitou 800 ekvivalentních obyvatel. Dále také prošla rekonstrukcí kanalizační síť, která byla vybudována před šedesáti lety, v některých lokalitách dokonce ještě dříve.

Jak zdůraznil Síbrt, díky této akci mohou Dobroslavice likvidovat odpadní vody zhruba 70 % nemovitostí v obci, které byly doposud napojeny na čtyři kanalizační výusti bez následného čištění. Podle ředitele kanalizací SmVaK Ostrava Jana Tlolky je odvádění odpadních vod z jednotlivých částí obce řešeno vzhledem ke složité konfiguraci terénu a náročným spádovým podmínkám systémem gravitačního odvádění odpadních vod do kanalizačních čerpacích stanic. „Odtud jsou čerpány do gravitační kanalizace a odváděny do čistírny odpadních vod. Realizované technické řešení se snažilo v maximální možné míře využít stávající jednotné kanalizace tak, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení majitelů jednotlivých nemovitostí stavební činností,“ vysvětlil Tlolka.

Jak dále uvedl Síbrt, kanalizace byla v některých částech obce poškozena natolik, že bylo nezbytné tyto úseky komplexně rekonstruovat, což si vyžádalo větší stavební zásahy. „V části ulic Přerovská, U břízek a Na Výsluní byla vybudována nová splašková kanalizace. Aby bylo možné zajistit vzhledem k nepříznivým spádovým podmínkám odvádění odpadních vod z celé obce do nové čistírny odpadních vod, byly během stavby vybudovány tři kanalizační čerpací stanice,“ řekl Tlolka.

Miliarda korun do infrastruktury

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava investují letos do obnovy, modernizace a rozvoje úpraven pitné vody, vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod rekordní částku v historii své působnosti. Více než 310 milionů korun zamíří do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod a více než 275 milionů do vodovodních sítí. Dalších 140 milionů si vyžádá páteřní výrobní a distribuční systém pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravský oblastní vodovod. Celkem bude investováno 740 milionů korun. Dalších 243 milionů v příštím roce zamíří do oprav.

Alokovaná částka pro příští rok je tak o 100 milionů vyšší, než pro rok 2020. Loni vodohospodáři ze Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava do modernizace a rozvoje infrastruktury vložili 900 milionů korun. Doposud se jedná vůbec o nejvyšší investovanou částku společností v historii.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

19 − 18 =