Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

V Havlíčkově Brodě vzniknou nové rybníky, tůně a remízky

Datum: 25.11.2020

tune

Díky stavbě by mělo být zabráněno erozi půdy. Dále chce také město obnovit a osadit zaniklé polní cesty. Informoval o tom portál idnes.cz.

„Velkým problémem nejen Havlíčkova Brodu, ale celé Vysočiny, je eroze půdy. Splachy půdy ze zemědělských ploch jsou obrovské. Úrodná půda tím nejen mizí z polí, ale zároveň zanáší toky nebo nádrže a v krajním případě ohrožuje majetek lidí,“ řekl předseda výboru a zároveň vedoucí Agentury ochrany přírody a krajiny v Havlíčkově Brodě Václav Hlaváč.

Stav podle něj nebyl dostatečně řešen desítky let. Zároveň uznal, že se stát v posledních letech přece jen částečně zaměřil při poskytování dotací zemědělcům na protierozní opatření. Havlíčkův Brod se chce do boje intenzivněji zapojit.

„Označujeme se za město přátelské k životnímu prostředí, tak bychom měli tento slogan co nejvíce naplnit,“ řekl Hlaváč. Hlavní myšlenka podle něj spočívá v udržení vody v krajině podpořeném výsadbou nové zeleně. „Jedná se o široké spektrum nejrůznějších opatření. Od těch na vodních tocích, jako je vybudování tůní, rybníků či mokřadů, až po obnovení původních polních cest a jejich osázení zelení,“ naznačil Václav Hlaváč. Program je teprve na začátku. Zastupitelé už schválili, že si nechají vypracovat studii, které plochy by pro navrhovaná opatření byly nejvhodnější. „Finančně bychom se měli vejít do nižších desítek tisíc korun,“ odhadl Hlaváč. Následně chce město do vybraných ploch investovat.

Při pozemkových úpravách byla od roku 1991 v České republice provedena vodohospodářská opatření na ploše 650 hektarů a protierozní opatření na rozloze 822 hektarů. Budovány byly polní cesty, svodné a záchytné příkopy, meze, průlehy nebo protierozní hrázky doplněné výsadbou keřů a stromů, které slouží také k ochraně půdy a zlepšují hospodaření s vodou v krajině. V roce 2019 bylo podle Zprávy o stavu vodního hospodářství na pozemkové úpravy vynaloženo 1,9 miliardy korun.

Ilustrační foto

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šestnáct − čtyři =