Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Macura pro Právo: Ostrava kanál nechce

Datum: 24.11.2020

macura

Primátor Ostravy Tomáš Macura odmítl v rozhovoru pro Právo záměr vlády začít přípravné práce na stavbě kanálu Dunaj–Odra–Labe. Důvodů je podle něj pro negativní stanovisko města k záměru výstavby koridoru Ostrava–Kozle celá řada: od ekonomických, dopravních či urbanistických. Zcela jim však podle Macury dominuje oprávněná obava o nevratné a fatální poškození životního prostředí, které by masivní stavba způsobila.

„Vodní koridor by způsobil ztrátu z přírodovědného hlediska mimořádně cenných území, zanikly by celé biotopy, ohrožen je i strategický podzemní zdroj pitné vody v lokalitě Ostrava-Nová Ves. S těmito námitkami se vládou schválená studie proveditelnosti nevypořádala, což je v ní ostatně výslovně uvedeno,“ zdůraznil v rozhovoru pro Právo Macura.

Město podle něj žádá, aby byla příprava projektu zastavena minimálně do doby, než bude zpracována a obhájena komplexní analýza dopadů stavby na všechny složky životního prostředí. „Jsme proti tomu, aby bylo zpracování této analýzy posunuto až do fáze EIA, kdy už budou na projekt nutně vynaloženy desítky, ale spíš stovky miliónů korun z veřejných zdrojů. Považujeme to za plýtvání časem i penězi, chceme tomu zabránit,“ řekl dále Macura. Ve věci se plánuje sejít s premiérem Andrejem Babišem i ministrem Karlem Havlíčkem. „Termín schůzky zatím není, s ohledem na covidové okolnosti, stanoven. Karlu Havlíčkovi jsem nabízel, že si s ním trasu koridoru projedu na kole, aby osobně na vlastní oči viděl, co vše se touto stavbou zničí nebo změní. Třeba k tomu taky dojde,“ doplnil Macura.

Zastupitelé města se v první polovině listopadu důrazně vymezili proti plánu na vybudování koridoru Dunaj – Odra – Labe a v dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi stojí, že by měla stavba obrovské negativní důsledky na ekosystém a životní prostředí obecně v okolí Odry, která protéká územím Ostravy.  Dopad budování kanálu na Odru by byl totiž podle nich zásadní nejen v místě stavby, ale v celém rozsahu široké nivy toku. Jak uvedl oficiální portál města, kanál by ohrozil biotopy, které jsou součástí území Chráněné krajinné oblasti Poodří, včetně přírodních rezervací Rezavka, Polanský les a Národní přírodní rezervace Polanská niva a území soustavy Natura 2000. V té je také zahrnuta Ptačí oblast Poodří, Ptačí oblast Heřmanský stav – Odra – Poolší a evropsky významná lokalita Poodří.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sedmnáct − 8 =