Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Nové programové výzvy z oblasti VODY v návaznosti na projekt iWATERMAP

Datum: 23.11.2020

SMoravia Self Assessment

Projekt iWATERMAP z programu INTERREG EUROPE, za podpory Jihomoravského kraje, ukončuje 5. období své realizace a vstupuje do posledního semestru před fázi udržitelnosti, která potrvá celé dva roky.

Na stávající semestr bylo naplánováno projektové setkání všech mezinárodních partnerů, i za účasti vybraných regionálních stakeholderů, v Lotyšsku. To se ovšem vzhledem k aktuální nepříznivé situaci s šířením onemocnění COVID-19 fyzicky neuskutečnilo a bylo uskutečněno online formou dne 1. 10. 2020. Avizované setkání proběhlo ve dvou blocích, kdy se v prvním z nich představovaly příklady z praxe kalového hospodářství v Lotyšsku, automatické monitorovací a kontrolní systémy pro proces čištění odpadních vod ve městě Riga, využití umělé inteligence pro průmyslové čištění odpadních vod, digitalizace operačních systémů a recyklace šedých vod pomocí systému Hydraloop. Druhý blok se věnoval samotnému projektovému managementu.

Také pravidelné regionální setkání partnerů a zainteresovaných stakeholderů do projektu iWATERMAP se uskutečnilo online formou a to dne 21. 10. 2020. Setkání se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje, ředitel Odboru životního prostředí, zástupkyně Odboru školství, dále i zástupci Mendelovy univerzity v Brně, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Technologické agentury České republiky, Českého hydrometeorologického ústavu a mnoho dalších.

V rámci setkání byl představen evropský program Horizont Evropa, COST (Cooperation in Science and technology) a INTERREG EUROPE 2021 – 2027, kde je možné využít spolufinancování pro firmy pod programem KA2 – Spolupráce mezi organizacemi a institucemi. Tento program zahrnuje také činnosti v rámci vzniku partnerství pro spolupráci, partnerství na podporu excelence, partnerství pro inovace, online platformy a nástroje virtuální spolupráce. Následně byla představena platforma Water4ALL, což je forma partnerství, jejímž cílem je snaha reagovat na potřebu zajistit vodu pro všechny a podporovat změny v systému napříč celým spektrem výzkumu vodních inovací. Dále snaha podpory síťování a „matchmakingu“ ze stran poskytovatelů řešení pro zajištění bezpečnosti vody. První projektové výzvy se předpokládají na konci roku 2021.

V neposlední řadě byl graficky doplněn již dokončený dokument, tzv. regionální Self-assessment pro Jihomoravský kraj. Jedná se o dokument mapující a hodnotící hlavní výzvy a cíle pro regionální inovační strategie. Samotný dokument vychází z politického nástroje Strategie rozvoje JMK 2020. Ve spolupráci s partnery z Lotyšska se dočkal infografického zpracování popisujícího propojení a návaznosti lidského kapitálu, kritické masy a internacionalizace a také znázornění cyklu zpracovávání vody a jednotlivé zapojení partnerů a členů klastru CREA Hydro&Energy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × 3 =