Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

100 milionů pro území národních parků

Datum: 19.11.2020

NP

Jak uvedlo ministerstvo životního prostředí, obcím ležícím na území národních parků se otvírá další možnost, jak získat peníze na zlepšení vybavenosti pro obyvatele i návštěvníky. Ministr životního prostředí Richard Brabec vyčlenil ze Státního fondu životního prostředí ČR 100 milionů korun, které pomohou s rozvojem infrastruktury, šetrného turismu či ochranou před světelným smogem.

„V letošním roce čelíme v národních parcích enormnímu nárůstu turistického ruchu. Vyšší návštěvnost bezesporu přispívá k rozvoji života a vyšší zaměstnanosti v obcích, přináší s sebou ale také zvýšené nároky na vybavenost obcí, zajištění zázemí pro návštěvníky a v neposlední řadě i zvýšené nároky na péči o naše nejcennější přírodní památky. Do obcí v národních parcích posíláme investice stabilně už několik let a jsem rád, že v této nelehké době můžeme nabídnout dalších 100 milionů korun, které pomohou zlepšit kvalitu života obyvatel, servis pro turisty a péči o životní prostředí,“ vysvětlil ministr Richard Brabec.

Výzva je rozdělena do šesti oblastí. „Největší zájem je tradičně o příspěvky na obnovu infrastruktury, tedy opravy cest, stezek, tras pro turisty a úpravy veřejných prostranství. Tentokrát budeme klást větší důraz na zakládání zeleně a informačním centrům poskytneme nyní příspěvek i na vytvoření nových „multioborových“ tras, publikací či vzdělávacích projektů,“ řekl dále Brabec.

Výše dotačního příspěvku je podle MŽP odstupňována podle typu projektu od 50 tisíc do 3 milionů korun. „Záleží vždy na typu projektu, dotace může pokrýt až 85 procent způsobilých výdajů, při kofinancování projektů podpořených v rámci OPŽP poskytneme podporu ve výši 5 % způsobilých výdajů,“ informoval Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, jehož úřad dotace administruje.

Žádosti o dotace ve výzvě č. 5/2020 Národního programu Životní prostředí mohou od 11. ledna do 12. dubna 2021 podávat obce, správy národních parků, ale také například svazky obcí, příspěvkové organizace nebo spolky. „Projekt musí vždy proběhnout v obcích, které katastrem zasahují do území národního parku ČR. Na uskutečnění mají příjemci 3 roky, podpořené projekty musí ukončit do 31. ledna 2024. U kofinancování projektů podpořených z OPŽP se období realizace řídí danou výzvou OPŽP,“ doplnilo ministerstvo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šest + patnáct =