Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Revitalizace Baštýnského potoka

Datum: 13.11.2020

2020-11-12-bastynsky-potok-big

Povodí Moravy vysadilo na pravém břehu Dyje v oblasti mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku nový lužní les, který je součástí končené revitalizace Baštýnského potoka.  Práce trvaly rok a kromě zlepšení hydromorfologie toku a nivy potoka zlepší i protipovodňovou ochranu obce Drnholec.

„Odstranili jsme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, to my nechceme. V lokalitě jsme proto vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy. V průběhu revitalizace Baštýnského potoka, jsme navíc vytvořili mokřad s tůní,“ vysvětlil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Podnik dále uvedl, že mimo významné zlepšení hydromorfologie toku a nivy Baštýnského potoka mají navrhovaná opatření pozitivní vliv také na protipovodňovou ochranu sídel níže po toku, protože zde dojde ke snížení výšky hladiny v celém rozsahu povodňových průtoků.

„Provedená opatření zlepšují vodní režim v širším zájmovém území, protože bude docházet k tlumivým rozlivům povodní mimo zastavěná území a oddálení kulminace povodňové vlny, čímž se zlepší retenční schopnost krajiny. Až povyrostou vysázené stromy může revitalizované území zachytit při extrémních situacích až 350 tisíc kubíků vody, již dnes se nám zde při běžných zvýšených průtocích rozlévá na ploše téměř 3 hektary více než 50 tisíc kubíků vody,“ doplnil Gargulák.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři − 3 =