Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Ostrava je proti vybudování vodního koridoru Dunaj-Odra–Labe

Datum: 12.11.2020

DOL

Ostravští zastupitelé nesouhlasí s plánem na vybudování vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe, jehož realizace by zásadním negativním způsobem ovlivnila i Ostravu. Jak uvedl oficiální portál města, nesouhlasné stanovisko k usnesení vlády České republiky ve věci zahájení přípravy stavby Oderské větve kanálu v úseku mezi Ostravou a městem Koźle v Polsku, vydali na svém zasedání ve středu 11. listopadu.

V září jednaly v Bohumíně delegace českého ministerstva dopravy a polského ministerstva námořního hospodářství a vnitrozemské plavby, včetně vodohospodářů obou zemí a zástupců samospráv z Bohumína, Krzyzanowic, Raciborze nebo Kędzierzynu-Koźle. Nejdiskutovanějším tématem byla trasa vodní cesty kolem hraničních Meandrů Odry. Přípravy první části vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe na úseku mezi Ostravou a polskými hranicemi, který by měl stát 15 miliard korun, pak odsouhlasila v pondělí 5. října vláda.

Studie proveditelnosti podle ostravských zastupitelů neřeší dostatečně dopady na zákonem chráněné zájmy na úseku vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny. V dopise adresovaném premiérovi Andreji Babišovi stojí, že by měla stavba obrovské negativní důsledky na ekosystém a životní prostředí obecně v okolí řeky Odry, která protéká územím Ostravy. Navíc by podle zastupitelů negativně ovlivnila urbanismus Ostravy i jeho rozvojový potenciál, proto žádají ukončení příprav výstavby tohoto vodního díla.

„Ostravští zastupitelé dnes jednomyslně schválili materiál, kterým vyjadřujeme naše nesouhlasné stanovisko s plánem na zahájení příprav vybudování Oderské větve vodního koridoru, a zároveň žádáme vládu o změnu usnesení ke stavbě kanálu. Požadujeme, aby byla ještě před procesem EIA zpracována komplexní podrobná analýza dopadů stavby na životní prostředí, včetně vyhodnocení souladu stavby se zákony naší republiky v oblasti životního prostředí, a dále podrobná analýza vlivu zamýšlené stavby na dopravní infrastrukturu města, její zatížení, propustnost a stavebně technickou připravenost. Považujeme za nepřijatelné, že s námi materiál nikdo předem neprojednal, přestože stavba by způsobila nevratné škody na krajině a životním prostředí celého Ostravska,” uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

Kanál Dunaj-Odra-Labe chtěli pozastavit i starostové desítek moravských obcí a měst a obcí z Olomoucka, Přerovska a Novojičínska. Ve společném memorandu žádali vládu, aby pozastavila rozhodování o pokračování přípravě koridoru Dunaj-Odra-Labe. V okolí plánované trasy žije více než 110 tisíc obyvatel. Starostové navrhovali, aby byla vypuštěna chráněná územní rezerva průplavu a ukončeno financování přípravy záměru, pokud nebude prokázán zcela nezpochybnitelný přínos této stavby pro region a Českou republiku. Obávají se totiž nepříznivého vlivu stavby a provozu kanálu na povrchové toky a koloběh podzemních vod.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × čtyři =