Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Riziko zvýšené koncentrace železa a manganu v pitné vodě

Datum: 09.11.2020

AdobeStock_108887293

Železo se v pitné vodě vyskytuje velmi často společně s manganem. Oba prvky ovlivňují hlavně barvu vody a také jsou příčinou vzniku nežádoucích usazenin. Ale není to jen barva a znehodnocení domácích a průmyslových spotřebičů, jež oba kovy způsobují. Mangan i železo ve zvýšených koncentracích mohou škodit i lidskému organismu. 

Jak se železo a mangan dostávají do pitné vody

Železo spolu s manganem patří k hojně zastoupeným prvkům zemské kůry. Jsou obsaženy v horninách a půdě, skrze kterou voda přitéká ke spotřebiteli. Jejich zvýšený obsah bývá zaznamenáván hlavně ve studnách vrtaných. Nejčastěji jsou hodnoty překračovány v soukromých studnách, kdy majitel neinvestuje do pravidelných rozborů vody a domnívá se, že „trocha rzi“ není na závadu.

Rezavé zabarvení lze pozorovat už u vody, jež obsahuje lehce nad 0,3 mg/l železa. Vyšší množství železa ovlivňuje nejen barvu, ale už i chuť vody – má kovovou příchuť a je nahořklá. Voda obsahující velké množství železa by se neměla používat ani jako voda užitková. Usazuje se na sanitárních zařízeních ve formě zvlášť odolného povlaku hydroxidu železitého, jenž je téměř neodstranitelný.

Mangan člověk získává zejména z potravy a z prostředí (zdrojem bývá metalurgický průmysl, hlavně galvanické články, které se obtížně recyklují) nebo i z vody. Vysoké koncentrace manganu se projevují mastnými skvrnami na povrchu vody nebo její načernalou barvou. Na přístrojích, kterými voda bohatá na mangan protéká, se tvoří tmavé usazeniny.

Železo a mangan – esenciální prvky, ve vyšších koncentracích však škodí

Železo i mangan sice patří mezi esenciální prvky, ale ve vyšších koncentracích působí toxicky. Mangan snadno při styku s vodou podléhá oxidaci a stejně jako železo vytváří odolné oxidy. V případě manganu se jedná o MnO2 – oxid manganičitý. Maximální přípustné dávky jsou u pitné vody pro mangan 0,05 mg/l, u železa je to 0,2 mg/l. 

Role železa v organismu:

  • Železo se prostřednictvím proteinu hemoglobinu, jehož je součástí, podílí na transportu kyslíku.
  • Je nezbytnou součástí ostatních proteinů dýchacího řetězce.
  • Podílí se na krvetvorbě a jeho nedostatek způsobuje anémii.

Dalším nežádoucím doprovodným jevem zvýšené koncentrace železa je výskyt bakterií. Ty ho zpracovávají pro svůj metabolismu. Bakterie obsahují sloučeniny siderofory, jež jim umožňují lépe využít volné železo, které pak vlivem jejich dalšího metabolismu přispívá k jejich zvýšené patogenitě. Železo rovněž podporuje růst baktérií v biofilmu. Zajímavé je, že třeba mateřské mléko obsahuje sloučeninu laktoferin, vážící železo, která tak zabraňuje růstu bakterií, a proto novorozenci, kteří jsou kojeni, netrpí průjmy (2).

Mangan je potřebný:

  • Ke správné krvetvorbě
  • Ke tvorbě kostní tkáně
  • Jeho chronický nedostatek může vést až k cukrovce. 
  • Upravuje hladinu cholesterolu
  • Ovlivňuje vnitřní ucho, jež odpovídá za udržování rovnováhy

V případě manganu však jako u všeho platí, že „čeho je moc, toho je příliš“. Jeho zvýšené množství může negativně působit na nervovou soustavu. Příznaky nadbytku inhalovaného manganu se podobají příznakům Parkinsonovy choroby – nekontrolovatelným třesem (zdroj – Wikipedie). 

Jak odstranit přebytečné železnaté a manganaté sloučeniny z vody?

odstranění železa manganu z vody lze použít hned několik metod. Patří k nim reverzní osmóza, oxidace, filtrace, alkalizace a provzdušňování.

Domácí řešení pro odstranění železa a manganu z pitné vody

Řešením jsou úpravny vody AquaEmix, které využívají principu iontové výměny, elektrokoagulace nebo oxidace s filtrací. Ionty železa a manganu vážou na speciální patentovanou směs. Kromě manganu a železa dokáže zařízení odstranit i amonné ionty. Ty sice člověku příliš neškodí, ale jsou živnou půdou pro růst baktérií.

Úpravna vody AquaEmix odstraňující železo a mangan z vody.

Další řešení přinášejí úpravny AquaPyr, které fungují na principu katalyzované oxidace, jež rozpuštěné složky převede na nerozpustné a následně je mechanickou filtrací odstraní. Kromě nežádoucích příměsí toto zařízení pomůže i s odstraněním sirovodíku. V případě, že voda obsahuje málo kyslíku, zařízení nadávkuje speciální dezinfekční směs, jež odstraní i bakterie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

osm − tři =