Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodňová situace v povodí Moravy a Dyje

Datum: 16.10.2020

2020-10-16-objTýnecStavidlo

V současné době nejsou evidovány žádné významné srážkové úhrny, na východě se vyskytují srážky do 5 mm za 6 hodin převážně na Zlínsku. Na většině toků nadále pokračuje po kulminacích pokles hladin. Stupně povodňové aktivity vlivem dotoku přetrvávají v dolních tocích.

Aktuálně je dosažen 3. SPA v profilech Strážnice a Lanžhot na řece Moravě. 2. SPA je dosažen celkově v devíti profilech na řece Moravě, Dyji, Svratce a Romži. Na základě předpovědi budou průtoky v Moravě stagnovat či mírně poklesávat i během dnešního dne. V Olomouci může být dle předpovědi během dneška dosažen i 3. SPA, aktuální vývoj ale naznačuje, že se růst hladiny zastaví na 2. SPA.

Situaci na Moravě mezi Strážnicí a Lanžhotem monitorují naši zaměstnanci. Docházelo k rozlivům do inundací, nedošlo k ohrožení sídel podél toku.  Na základě vývoje povodňové situace jsme zahájili odlehčování z řeky Moravy nápustným stavidlem v Týnci do obory Soutok. Došlo tak k poklesu průtoku v Moravě o 40 m3/s. Dle vývoje průtoků jsme připraveni otevřít i stavidlo v Moravské Nové Vsi, tím by došlo k celkovému odlehčení až na 95 m3/s. Odlehčení bude probíhat během dnešního dne a manipulace budeme provádět operativně na základě aktuální situace. Tento postup byl v předstihu projednán s povodňovými komisemi Jihomoravského kraje a města Břeclav. O zahájení odlehčování byli informováni zástupci Lesů ČR.

Hladiny na většině nádrží již nestoupají. Dnes dopoledne by měla podle předpovědi ČHMÚ na našem území od východu opět začít srážková činnost. Dle předpovědi by srážkové úhrny měly být do 15 mm. Tyto srážky mohou zpomalit poklesy hladin v korytech toků popř. způsobit opětovný nárůst průtoků, který by však neměl být již tak výrazný. Ve vazbě na poklesy průtoků a další předpovídané srážky uvolňujeme ochranné prostory vodních nádrží, aby byly schopné zachytit další případné povodňové průtoky.  Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují povodňové průtoky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtyři × tři =