Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy modernizovalo další vodárenskou nádrž

Datum: 08.10.2020

2020-10-08-Koryčany

Povodí Moravy dokončilo rekonstrukci vodárenské vodní nádrže Koryčany. Cílem prací bylo zvýšit průtočnou kapacitu bezpečnostního přelivu, skluzu, a vývaru vodního díla na převedení tisícileté povodňové vlny. Odběr vody pro úpravu na vodu pitnou probíhal v plné míře i v průběhu prací.

Tři roky stavebních prací si vyžádala rekonstrukce vodní nádrže Koryčany, která slouží pro vodárenské účely. Práce proto probíhaly za přísných podmínek, aby nedošlo k ohrožení vodního zdroje. Stavební práce při modernizaci vodní nádrže Koryčany spočívaly zejména ve zvýšení kapacity funkčních objektů a vedly ke zvýšení bezpečnosti nádrže. „Korunu hráze jsme zvýšili o 15 cm a skluz jsme rozšířili z původních 3 m v návaznosti na spadiště až na 9 m. Stejně tak jsme rozšířili, prodloužili a prohloubili vývar. Přehrada nyní zvládne bezpečně převést tisíciletou povodeň a odpovídá moderním požadavkům na zabezpečení vodních děl. Výrazně jsme tímto snížili povodňové ohrožení oblastí pod vodním dílem,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Ode dna přibližně 20 metrů vysoká hráz tak byla zvýšena na kótu 308,25 m n. m.

V rámci rekonstrukce došlo také k vybudování další spodní výpusti. Přehrada tak získala druhou samostatně použitelnou spodní výpust. V případě poruchy je tak např. v době povodňových průtoků možné bezproblémově manipulovat s hladinou vody a kontrolovat průběh povodně.

V průběhu rekonstrukce hráze došlo navíc k odtěžení sedimentů z konce vzdutí vodní nádrže. „Plocha o rozloze asi 6,5 hektarů byla zaplněna sedimenty, které zmenšovaly objem zátopy. Odtěžení sedimentů navýšilo zásobní prostor nádrže a vedlo ke zlepšení kvality vody v nádrži, která je využívána pro úpravu na vodu pitnou,“ říká Gargulák.

Modernizace hráze probíhala od května 2017 do června 2020. K vydání kolaudačního souhlasu pak došlo na začátku září 2020. Celkové investiční náklady stavby jsou téměř 108 mil. Kč

Vodárenská nádrž na toku Kyjovka se nachází asi jeden kilometr východně nad obcí Koryčany. Byla postavena v 50. letech minulého století. Výstavba vodního díla probíhala v letech 1953 – 1958, do trvalého provozu byla přehrada uvedena v roce 1963. Hráz je 150 metrů dlouhá a v koruně 8,5 metru široká. Celkový objem nádrže je přes 2,5 milionu m3 vody. Nádrž je určena k akumulaci vody pro vodárenský odběr do skupinového vodovodu Kyjov, trvalé zajištění minimálního zůstatkového průtoku v období sucha a snížení povodňových průtoků.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

1 × dva =