Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Úhyn způsobil kyanid, lze ho pouze naředit zvýšením odtoků z přehrad

Datum: 27.09.2020

9cdffdf028d86c4dbcbe0d141373f84b

Podle laboratorních analýz několika nezávislých laboratoří způsobil masivní úhyn ryb v Bečvě kyanid. Jediným účinným opatřením je snížení koncentrace kyanidu zvýšením průtoků v tocích upouštěním z vodních nádrží. Policie nadále šetří možného znečišťovatele vodního toku. Při vyšetřování spolupracuje s Povodím Moravy.

Laboratorní testy potvrdily, že úhyn ryb v Bečvě, který byl nahlášen v neděli mezi Choryní a Hranicemi na Moravě, způsobil kyanid. Kyanidy nelze z povrchových vod odstranit, nelze provést k jejich snížení oxidaci chlorem, ozónem, ani jinou látkou, bylo proto nutné přijmout okamžitá opatření ke snížení koncentrací.

Situaci jsme začali řešit ihned po ohlášení. K tomu jsme využili zásoby vody z vodní nádrže Bystřička a zvýšili jsme odtok až na patnáctinásobek. Manipulace jsme prováděli i v následujících dnech, aby došlo k naředění škodlivé látky a zabránilo se dalším úhynům ryb. Odběry v místech níže po toku dokazují, že koncentraci kyanidu se nám podařilo takto snížit,“ popisuje zásah generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Látka se v dalších dnech dostala do Přerova a dále pak do soutoku s Moravou. Ještě během úterý nebylo známo, o jakou látku jde. Postupující látka, byť již s nižší koncentrací, představovala riziko i pro řeku Moravu, do které se Bečva vlévá. „Ukázalo se, že snížení koncentrace představuje jediné účinné řešení havárie.

Z tohoto důvodu jsme vyčíslili postupové doby – rychlosti proudění v síti vodních toků pod jednotlivými nádržemi pro stanovení počátku zvýšených odtoků z nádrží Slušovice a Fryšták. Vzhledem k tomu, že přímo na řece Moravě není žádná větší vodní nádrž, snižujeme koncentraci kyanidu díky zásobám vody ze Slušovic a Fryštáku, které leží na přítocích do Moravy,“ vysvětluje Gargulák. Situaci se daří postupně řešit. Koncentrace po naředění vodou z vodních nádrží již nepřestavuje tak velké riziko pro vodní faunu a floru.

Bezprostředně poté, co laboratoře Povodí Moravy, s.p., potvrdily přítomnost kyanidu v odebraných vzorcích vody, byl operativně svolán krizový technický štáb podniku, který projednal možná opatření. Povodí Moravy, s. p. proto již ve středu odpoledne začalo zvyšovat odtok z VD Slušovice z 0,04 m3/s na 3,8 m3/s. Od čtvrtečního rána je pak navýšený odtok z VD Fryšták z 0,05 m3/s na 1,5 m3/s. Z důvodu optimalizace manipulací vodohospodářské laboratoře Povodí Moravy, s. p. odebírají vzorky z Moravy a na základě rozborů průběžně vyhodnocují situaci.

Povodí Moravy, s. p. také spolupracuje s Policií ČR při vyšetřování původce znečištění. Probíhají pochůzky podél míst možného úniku a probíhá identifikace výustních objektů, kterými mohla látka do řeky uniknout.

Foto: Český rozhlas Olomouc

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deset + tři =