Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Pokuta pul milionu za porušení integrovaného povolení

Datum: 14.09.2020

zari2020-1

Sokolovská uhelná, právní nástupce, se sídlem v Sokolově provozovala zařízení Zpracovatelská část Vřesová v rozporu se závaznými podmínkami integrovaného povolení vydaného Krajským úřadem Karlovarského kraje. V důsledku mimořádné události z února 2019, kdy došlo k úniku fenolové vody s obsahem dehtu do povrchových vod, porušila firma závazné podmínky platného integrovaného povolení na úseku ochrany vod a nakládání se závadnými látkami, zdůraznila inspekce.

Nebezpečné závadné látky podle ní unikly z jímky do dešťové kanalizace, následně do dočišťovací nádrže a dále do povrchových vod. Tím byla několik dní ovlivněna jakost povrchových vod Chodovského potoka. Podle šetření inspekce událost naplňuje definici havárie ve vodách.

„Provozovatel zařízení musí veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují a dopravují závadné látky, udržovat a provozovat v takovém stavu, aby bylo zabráněno úniku těchto látek do podzemních a povrchových vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. K porušení této podmínky došlo tím, že provozovatel neudržoval zařízení, respektive průmyslovou a dešťovou kanalizaci v takovém stavu, aby k úniku nedošlo. Do kanalizačních systémů se odpadní vody s obsahem závadné látky dostaly z jímky, kam byly tyto vody přečerpávány provozovatelem ze záchytné jímky plynojemu, do níž přetekly v důsledku technické závady,“ sdělil Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

12 − jedenáct =