Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Čistá voda bez zbytků léčiv a pesticidů

Datum: 07.08.2020

shutterstock_1033546060-2x

Projekt krásného a udržitelného bydlení v historické čtvrti města Kivik na bývalém území největšího skandinávského pohřebiště z doby bronzové, tzv. Kiviksgraven na jižním pobřeží Švédska. Projekt s vlastním solárním parkem, čistírnou odpadních vod a tepelnými čerpadly, nacházející se mezi rozsáhlými jabloňovými alejemi a přibližně 200 m od zátoky Hanöbukten, která ústí do Baltského moře. Další z úspěšných projektů společnosti ENVI-PUR, tentokrát ve spolupráci se svým obchodním partnerem ve Švédsku.

Domy ve Švédsku, kde dělala firma recyklaci vody.

Společnými silami byla instalována membránová čistírna odpadních vod (ČOV), rozšířená o technologii odstraňování zbytků léčiv, kosmetiky a dalších nežádoucích látek, tzv. mikropolutantů. Odpadní voda z 32 domácností je vyčištěna a znovu využita k zavlažování a splachování toalet. V tomto projektu byla pro čištění odpadních vod využita čistírna BC MBR s membránovou technologií v kombinaci s filtrací na granulovaném aktivním uhlí (GAU) značky WG12 a UV dezinfekcí. 

Jeden z tisíce realizovaných projektů, který by měl být příkladem při plánování výstaveb průmyslových a rezidenčních objektů po celém světe. Využívání již jednou použitých vod je cestou ke snížení spotřeby vody ve všech zemích potýkajících se s nedostatkem přírodních zdrojů vody. Pro použití recyklované vody je ale třeba vyčistit ji tak, aby nedošlo k zatěžování životního prostředí znečišťujícími látkami, zejména mikropolutanty. Množství léčiv, kosmetických přípravků, drog a dalších chemických látek, které se lidskou činností dostává do odpadních vod, neustále roste. Většina současně využívaných technologií nezaručuje kompletní odstranění výše zmíněných chemikálií, je proto nutné technologie rozšířit tak, aby se vyčištěná voda mohla používat dál. 

Vzhledem k tomu, že mikropolutanty mohou představovat zdravotní riziko nejenom pro lidi, ale i pro vodní ekosystémy, je vhodné je odstraňovat již na úrovni čistíren odpadních vod, nikoliv až na úpravnách pitné vody.

Odborníci ze společnosti ENVI-PUR, která se zabývá hospodařením s vodou již více než 25 let, se problematikou mikropolutantů zabývají a podílí se na projektech vyvíjejících stále lepší účinné metody zaručující co nejvyšší kvalitu vyčištěné vody.

Výzkumy a následné aplikace v praxi ukazují, že rozpuštěné formy mikropolutantů lze odstranit adsorpcí na granulovaném aktivním uhlí WG12. Využití membránových technologií v kombinaci s GAU WG12 se tedy jeví jako vhodný způsob odstraňování mikropolutantů z odpadních vod. 

Mikropolutanty se nevyskytují jen v odpadních vodách, ale také ve vodách pitných. Zde jsou mikropolutanty nejčastěji zastoupeny ve formě pesticidů, či mikroplastů. 

Mikroplasty z pitné vody spolehlivě odstraňuje keramická membránová úpravna vody AMAYA společnosti ENVI-PUR. AMAYA společně s granulovaným aktivním uhlím dokáží upravit vodu tak, aby mohla být bez obav využívána jako voda pitná. 

Mobilní membránovou úpravu vody AMAYA využívají v obdobích se zvýšenou potřebou vody i některé obce. V letním období ji ENVI-PUR pronajímá například obci Vyšší Brod, která je výchozím bodem většiny vodáků splavujících řeku Vltavu. Mobilní úpravna vody upravuje surovou vodu z potoka a doplňuje tak zásoby obce. Úpravna je tedy vhodná i pro povrchové zdroje pitné vody. Povrchové zdroje (řeky, potoky, rybníky) mají proměnlivou kvalitu vody a jsou značně mikrobiálně oživené. Pro běžné konvenční úpravny vody může být proto úprava takové vody problematická, což neplatí pro keramickou membránovou úpravnu vody AMAYA. V období sucha, kdy dochází ve vrtech podzemní voda, může být pro obec úprava vody z řeky jediným východiskem pro zásobování obce pitnou vodou. 

Voda je život, proto bychom se k ní tak měli i chovat, s úctou a pokorou. V ENVI-PUR pomáháme našim klientům zajistit přístup ke kvalitní pitné vodě, účinně čistit odpadní vody a bezpečně plnit limity odtoku a dosáhnout co největších úspor při opětovném využívání vody odpadní nebo dešťové. Jsme partnerem také pro průmyslové podniky, které potřebují vzniklou odpadní vodu recyklovat – vracet do výrobního procesu. Celou naši prezentaci, včetně informací k nabízeným technologiím pro obce a průmysl, prodeji domovních čistíren odpadních vod, dešťových nádrží včetně nabídky řešení na míru, najdete na www.envi-pur.cz. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 − šestnáct =