Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Moravy dokončilo rekonstrukci vodní nádrže Boskovice

Datum: 02.07.2020

2020-07-01-boskovice-rekonstrukce-big

Významná nádrž prošla úpravami a modernizací za 160 milionů a v současnosti tak plní nejnovější požadavky na zabezpečení vodních děl. Podle Povodí Moravy si modernizace vyžádala řadu jedinečných postupů, které se běžně na podobných stavbách nepoužívají. V současnosti je zásobní objem nádrže zcela zaplněný.

Akce spočívala zejména ve zvýšení kapacity přelivu, skluzu a vývaru, úpravě odpadního koryta, úpravě horní části těsnícího jádra a navazujících úpravách koruny hráze. Rekonstrukce podle vodohospodářů vedla ke zvýšení bezpečnosti nádrže, která nyní převede až 1000 leté povodně. „Až v průběhu prací se například ukázalo, že geologické podmínky v některých místech neumožní provést práce dle původního plánu. Proto jsme museli například využít i trhavinu, abychom odstranili části velmi pevné skály a mohli v náročné rekonstrukci pokračovat. Vše samozřejmě probíhalo za velmi přísných bezpečnostních podmínek tak, aby nedošlo k sebemenšímu ohrožení hráze nebo kvality vody ve vodárenské nádrži Boskovice,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Dále se hráz dočkala obnovení dvou mostních konstrukcí přes skluz a přes odpadní koryto, umožňujícími převedení povodní. „Rekonstrukcí jsme dosáhli zvýšení bezpečnosti vodního díla během případných povodní tak, aby povodňové ohrožení oblastí podél toku a ohrožení potenciálními poruchami vodního díla bylo minimální,“ uvedl dále Gargulák. V současnosti je naplněnost zásobního prostoru nádrže na 100 %.

„Nádrž se nám podařilo naplnit poměrně rychle a už na počátku června jsme byli téměř plní. Nádrž proto může spolehlivě vedle protipovodňové funkce i nadále nadlepšovat průtoky v říčce Bělé a jejím prostřednictvím i ve Svitavě tak, aby se na ni negativně neprojevovalo dlouhodobé sucho. Z naší strany je nádrž navíc připravena obnovit svoji vodárenskou funkci a v případě potřeby pokrýt vodárenský odběr z nádrže,“ doplnil Gargulák.

Přehrada Boskovice byla vybudovaná v letech 1985 – 1989. Hlavním důvodem stavby byly rostoucí požadavky Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Výška hráze, na které bude kvůli rekonstrukci uzavřen průchod, činí 42,5 metru. Jelikož se jedná o chráněný vodní zdroj, je v boskovické nádrži přísně zakázáno koupání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

šestnáct − 6 =