Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Rekonstrukce jezu v Hranicích pokračuje dle plánu, připravuje se vypuštění jezu

Datum: 30.06.2020

DCIM100MEDIADJI_0171.JPG

Povodí Moravy, s. p. v březnu zahájilo rozsáhlou rekonstrukci jezu v Hranicích na Moravě, která spočívá v jeho rozšíření o třetí jezové pole. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších staveb v rámci komplexní protipovodňové ochrany Pobečví. Aby práce mohly pokračovat, dojde od července k úplnému vypuštění jezové zdrže.  

Probíhá rozsáhlá rekonstrukce jezu v Hranicích. Stavební práce spočívají především v rozšíření jezu o jedno jezové pole a rozšíření koryta nad i pod jezem. Současně s tím vznikne na levém břehu téměř 150 m dlouhý rybí přechod. Práce probíhají bez komplikací. Aby mohly pokračovat, bude od července kompletně vypuštěna jezová zdrž. „V období od července do listopadu budou probíhat práce, kvůli kterým uskutečníme úplnou srážku až na kótu pevného prahu. V průběhu srážky provedeme demolice levobřežních zdí a zahájíme přestavbu levobřežního pilíře na říční. Dojde k založení nového jezového pole, včetně nového levobřežního pilíře, levobřežních zdí, přelivné plochy, vývaru a přemostění,“ popisuje generální ředitel povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vypouštění jezové zdrže začne 1. července v 8 hod, ukončení se předpokládá za běžných průtoků vody v 14 hod. Manipulace při vyhrazování bude probíhat po jednotlivých krocích pozvolna tak, aby nejdříve došlo k ustálení hladiny. Po poklesu hladiny bude probíhat případné odstranění naplavených stromů v nadjezí. Úplné vyhrazení jezu potrvá pět měsíců, následně dojde k částečnému napuštění na kótu 242,3 m n. m, tedy o 2,3 m. Vypuštění jezové zdrže bylo schváleno příslušnými orgány. Snižování hladiny bude probíhat pod biologickým dohledem, aby se zamezilo úhynu či poranění živočichů.

„Stávající dvoupolový jez má průtočnou šířku 32 m, po rekonstrukci se rozšíří o dalších 16 m. Tím dojde při povodních ke snížení hladin Bečvy v intravilánu města, zvýšení protipovodňové ochrany a také se sníží požadavky na výšky připravovaných protipovodňových zdí a hrází, které budou doplňovat komplexní protipovodňovou ochranu města,“ říká Gargulák. Navrhovaným řešením se zvýší ochrana před povodněmi na celém úseku Bečvy na území města Hranice, nejvýrazněji se zlepšení projeví na úseku délky cca 700 m mezi jezem a silničním mostem, kde se také nachází zaústění pravostranných přítoků Ludiny a Veličky. V jejich výustních tratích dochází v současnosti k rozlivu vody při vysokých stavech na Bečvě. Rozšíření jezu navíc vyřeší problematický odchod ledů v době jarního tání.

Povodí Moravy, s. p. v rámci rekonstrukce počítá i s usnadněním migrace vodních živočichů. Na levém břehu proto okolo jezu vznikne rybí přechod. „Současně s rozšířením jezu o jedno jezové pole postavíme na levém břehu rybí přechod. Ten bude dlouhý 147,9 m a ve dně široký 3 m. Návrhový průtok rybího přechodu je 0,74 m³/s. Přechod jsme navrhli na základě biologického průzkumu a při těchto parametrech konstrukce umožní migraci velmi širokému spektru vodních živočichů v řece Bečvě,“ vysvětluje Gargulák.

Celkové předpokládané investiční náklady rozšíření jezu včetně stavby rybího přechodu jsou 230mil. Kč. Práce na jezu potrvají do konce roku 2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × 2 =