Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Modernizace historického vodojemu v Kopřivnici – Mniší

Datum: 19.06.2020

VDJ-Koprivnice-Mnisi

12 milionů korun bude potřeba na rekonstrukci vodojemu zásobujícího vodou z podzemního zdroje Kazničov na hranici Hukvaldské obory místní části Mniší a Vlčovice. Objekt pochází z roku 1910. Informoval o tom mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt, podle kterého v uplynulých týdnech začaly přípravné práce ke komplexní modernizaci, jež bude zahrnovat jak vnější část objektu z pálených cihel, tak vnitřní stavební část akumulačních nádrží a nezbytné technologie včetně moderního zabezpečení objektu a celého areálu.

„Akumulační komory vodojemu jsou po letech fungování značně opotřebeny. Vyzdívka stěn a stropu z pálených cihel v akumulačních komorách vodojemu vykazuje na mnoha místech defekty – nesoudržnost a odpadávání cihelné vyzdívky. Potrubní rozvody v armaturní komoře vodojemu jsou již také v technicky nevyhovujícím stavu a vzhledem k průměrným odběrům předimenzované,“ popsal současný stav ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Vstupní objekt bude podle něj zachován s provedením sanace a konzervace stávajícího režného zdiva.„Vnější fasáda nebude zateplována, vnější hydroizolační vrstvu nových akumulačních nádrží bude tvořit membrána EPDM přitížena násypem. Vnitřní železobetonové povrchy akumulací budou doplněny systémem cementové pružné stěrky s atestem pro trvalý kontakt s pitnou vodou. Potrubní rozvody a zámečnické výrobky v akumulaci budou provedeny z nerezu,“ řekl dále Komínek.

Podle Síbrta bude také v průběhu stavby provedena rekonstrukce odvětrávacího systému vodojemů, rekonstrukce uzemnění bleskosvodné soustavy akumulační komory, rekonstrukce odvodňovacího systému a přeložka části přívodního potrubí po odbočku k hlavnímu řadu. Odběratelé se však omezení dodávek pitné vody nemusí obávat, protože alternativním zdrojem vody pro zásobování Mniší a Vlčovic v průběhu rekonstrukce vodojemu je přivaděč Ostravského oblastního vodovodu s profilem 500 milimetrů s přívodním řadem s profilem 125 milimetrů s napojením v Kopřivnici – Lubině. Dále bude v provozu i zdroj v Kazničově.

Na Novojičínsku letos firma proinvestuje zhruba 90 milionů korun. Více než 60 milionů korun letos v regionu SmVaK Ostrava investují do zajištění dodávek pitné vody, zhruba 31 milionů pak do odvádění a čištění vody odpadní. SmVaK Ostrava investovaly do infrastruktury od roku 1995 více než 11,6 miliard korun. Z dlouhodobého hlediska investice rostou. Od roku 2008 se drží objem prostředků nad půlmiliardou ročně, v letošním roce je na investice vyhrazeno 683 milionů korun. Další miliardy za posledních dvacet let směřovaly do oprav.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × 4 =