Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Povodí Odry k připravovaným přehradám

Datum: 12.06.2020

nove-herminovy

Ministerstvo zemědělství chce podle aktuálních informací hájit 31 území pro potenciální vybudování nádrží. Celkem by nová vodní díla měla zadržet 273 milionů metrů krychlových vody. Redakce vodarenstvi.cz oslovila jednotlivé podniky Povodí a zajímala se o to, v jaké fázi se dnes nachází obdobné projekty v jejich působnosti, kdy by mohly být stavby dokončeny, nebo kolik vody zadrží. Jaká je situace v působnosti Povodí Odry?

„Výchozí zásadou pro zajištění dostatku vody pro pitné účely, průmysl a vodní toky je využití současných kapacit vodních děl, které byly na území povodí Odry v minulosti vybudovány. Za tímto účelem byla provedena v průběhu let 2016 – 2019 aktualizace Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry (VHS PO) a samostatně hospodařícího uzlu v povodí Olše. Byly generovány nové umělé řady průtoků o délce 1000 let, bylo zkoumáno zatížení jednotlivých prvků  VHS PO a ověřeny nadlepšovací účinky pro jednotlivé toky při požadovaných zabezpečenostech dodávky vody,“ uvedlo Povodí Odry.

Výsledkem několikaletého zkoumání je podle vodohospodářů dobrá zpráva. Vodohospodářská soustava Povodí Odry je totiž schopna reagovat na potřeby zásobení vodou obyvatel i průmyslu našeho regionu v období měnícího se klimatu. V rámci opatření v povodí horního toku řeky Opavy se připravuje nádrž Nové Heřminovy, která doplní současnou vodohospodářskou soustavu povodí Odry a svými parametry bude účinně snižovat povodňové extrémy až do města Opavy včetně a zároveň bude svým nadlepšovacím účinkem (kolem 850 litrů za sekundu) garantovat dostatečný průtok v řece Opavě s nabídkou vody potenciálním uživatelům, zejména pro úsek řeky Opavy mezi Krnovem a Opavou, kde jsou historicky zaznamenávány nejnižší průměrné roční srážky v rámci povodí Odry.

„Při plnění úkolů z usnesení vlády České republiky č. 620 z 29. července 2015 k přípravě realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody se Povodí Odry zabývalo ověřením, případně úpravou pravidel spolupráce jednotlivých vodních zdrojů a zpracováním nových dispečerských grafů jednotlivých nádrží. Na základě vybraného referenčního období let 1981-2016, ve kterém jsou zařazeny opakující se výrazné suché roky, a s pomocí matematického modelu VHS PO jsme odvodili umělé řady o délce 1000 let. Máme tak k dispozici podklady pro optimální hospodaření s vodou v kraji.  Současně se připravujeme na možnou potřebu zvýšení akumulace vody v povodí Odry. Pro budoucí generace v případě nepříznivého vývoje klimatu a nedostatku vody s ohledem na míru její poptávky jsou hájeny profily pro akumulaci povrchových vod pomocí Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod, Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a příslušných územních plánů,“ uvedlo dále Povodí Odry.

Hájené lokality – potenciální akumulace vod v oblasti povodí Odry:

Spálené na řece Opavici, přítoku Opavy– Jesenicko (22 mil. m3),

Horní Lomná na Lomné, přítoku Olše– Jablunkovsko (16 mil. m3),

Spálov na Odře – Vítkovsko (285 mil. m3),

Stěbořice na Velké, přítoku Opavy v Opavě (do 0,6 mil. m3),

Rybník na Rybníku, přítoku Luhy v Jeseníku nad Odrou (do 1 mil. m3).

Příprava výstavby nového vodního díla je podle podniku časově velmi náročný proces, který je patrný z projektu protipovodňových opatření na horní Opavě. „Do současnosti se nám podařilo zrealizovat některá doprovodná opatření, jako jsou například suché nádrže. Výstavba vodního díla Nové Heřminovy je ve fázi územního řízení a o termínu realizace nebudeme spekulovat.  Výstavba další nádrže by mohla začít po roce 2030 a pravděpodobně se bude jednat o nádrž Stěbořice na Velké, která bude doplňovat opatření na horní Opavě, bude krajinotvorným prvkem a zároveň bude účinně tlumit velké vody, zejména v Opavě, Jaktaři. Velké vodní nádrže, Spálené na řece Opavici, Spálov na Odře a Horní Lomná na Lomné mohou zůstat do roku 2050 podle dnešního poznání průběhu klimatických změn nadále v režimu hájení a jako případná rezerva pro budoucí generace,“ doplnilo Povodí Odry.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

tři × 3 =