Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Pokuta pro Heineken

Datum: 11.06.2020

Krusovice

Společnost Heineken Česká republika provozovala Pivovar Krušovice v rozporu s integrovaným povolením. V něm jsou totiž stanoveny emisní limity pro vypouštění odpadních vod po dobu zkušebního provozu čistírny odpadních vod. Ty ale firma podle vzorku, které odebrala na odtoku z ČOV a analyzovaném akreditovanou laboratoří Povodí Vltavy, několikanásobně překročila. Na základě toho jí Česká inspekce životního prostředí v Praze udělali pokutu 120 tisíc korun.

Inspektoři ČIŽP provedli v listopadu 2019 kontrolu čistírny pivovaru zaměřenou na plnění povinností při nakládání s odpadními vodami stanovených v integrovaném povolení, které pro provoz vydal Krajský úřad Středočeského kraje. Do pivovarské čistírny jsou přiváděny technologické vody z výroby a dále splaškové vody z pivovaru a z obce Krušovice.

„Při stanovení výše pokuty jsme přihlédli k nepříznivým výsledkům odebraných vzorků. Ve všech šesti ukazatelích byla hodnota maximálního limitu mnohonásobně překročena. Limitní hodnoty v povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod jsou stanoveny tak, aby byl tok ochráněn,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze.

Dále proti firmě sehrála roli skutečnost, že je odtok čistírny zaústěn do Krušovického potoka, který ústí do Červeného potoka. Ten patří mezi takzvané kaprové vody a právě tyto vody vyžadují vyšší stupeň ochrany. Firma pokutu akceptovala.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

čtyři × pět =