Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Na Knínickém potoce vzniknou nové mokřady a tůně

Datum: 15.05.2020

2020-05-14-kninicky potok

Povodí Moravy, s. p. zahajuje revitalizační úpravy koryta Knínického potoka, které díky soustavě nových mokřadů a tůní zpomalí povrchový odtok vody a zlepší retenci vody v území. Práce potrvají půl roku a jsou financovány z Operačního programu Životního prostředí 2014–2020.

Na téměř kilometr dlouhém úseku Knínického potoka ve Veverských Knínicích budou realizována přírodě blízká opatření cílená na zpomalení povrchového odtoku vody, úpravu splaveninového režimu, zlepšení morfologie toku a adaptaci na změnu klimatu. „Konkrétně půjde o dva principy revitalizačních změn současně. Jednou bude směrová změna koryta toku, kdy vytvoříme nepravidelné oblouky odpovídající co nejvíce přirozenému stavu toku, a druhou bude vytvoření soustavy průtočných i neprůtočných tůní v místech, kde to umožní prostorové poměry,“ popisuje projekt generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Celkem vznikne sedm neprůtočných tůní a dvě průtočné tůně s navazujícími mokřady.

Kromě zpomalení odtoku vody z krajiny přispívají mokřady, tůně i morfologicky bohaté koryto k zachycení splavenin. „Knínický potok při přívalových deštích odnáší ze svažitých zemědělsky využívaných pozemků splaveniny do toku Veverka, který ústí do Brněnské nádrže, a způsobuje tím vznik nánosů v přehradní nádrži. Provedená revitalizace tak zamezí tvorbě nánosů v nádrži,“ dodává generální ředitel.

V současnosti Povodí Moravy, s. p. realizuje řadu revitalizačních opatření, aby bylo možné udržet vodu v krajině co nejdéle. Tato opatření vedou ke zlepšení kondice krajiny a posílení její funkce zadržet vodu. „Řekám vracíme původní charakter, realizujeme přírodě blízká opatření a revitalizujeme řeky v povodí Moravy v místech, kde jsou taková řešení možná. Je ale důležité mít na paměti, že v osídlených oblastech není možné dělat stejná opatření jako v krajině. Podobné přírodě blízké úpravy jsou součástí komplexu opatření a musí být prováděny v souladu s opatřeními pro posílení vodních zdrojů. Bez nich postrádají smysl, neboť nenahrazují vodní zdroje,“ vysvětluje Gargulák.  Mezi nejvýznamnější aktuální projekty Povodí Moravy, s. p. patří například dokončená renaturace Moravy u Štěpánova, napojení odstavených ramen Dyje, probíhající revitalizace Baštýnského potoka u Novosedel, revitalizace Bečvy u Černotína a Skaličky či připravovaná revitalizace Trkmanky ve Velkých Pavlovicích.

Revitalizace Knínického potoka potrvá do konce listopadu letošního roku. Náklady ve výši 10,5 mil. Kč budou hrazeny z Operačního programu Životního prostředí. Vlastní stavební práce odstartují v červnu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sedm − 4 =