Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Stavba protipovodňové ochrany Kunovic běží podle plánu

Datum: 21.04.2020

2020-04-21-PPO Kunovice

Výstavba protipovodňové ochrany Kunovic je již téměř z třetiny hotová. I přes současnou situaci s koronavirovou nákazou probíhají práce bez zpoždění dle harmonogramu. Povodí Moravy, s. p. již dokončilo některé úseky protipovodňových zídek, zahájilo stavbu pravobřežní zemní hráze pod městem, v tomto týdnu bude zahájena stavba hráze na levém břehu  mezi ulicí Olšavní a koupalištěm a probíhají přípravy na stavbu nového mostu přes Olšavu.

Výstavba komplexu protipovodňové ochrany Kunovic probíhá podle plánu. Během uplynulých osmi měsíců proběhlo vedle pasportizací nemovitostí a přípravných prací také vytyčení a přeložky inženýrských sítí, vrtání mikropilot, pokládání zápor pro založení zídek i výstavba některých úseků protipovodňových zdí. „Jsem rád, že se nám i v současné době daří i přes dílčí komplikace dodržovat harmonogram prací při výstavbě protipovodňových opatření v Kunovicích. Dokončeno už máme více než 1600 metrů protipovodňových zídek a intenzivní stavební činnost probíhá prakticky na všech stavebních objektech. V současnosti se připravujeme na stavbu nového mostu přes Olšavu a zahájili jsme také výstavbu zemních hrází nad městem i pod ním. V následujících týdnech zahájíme práce také v blízkosti koupaliště,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

V současnosti probíhají přípravy na přeložení plynovodu. Veškeré nové potrubí je již uloženo a proběhla technická přejímka plynárnami, nyní se čeká na přepojení plynovodu plynárnami. Ihned poté by měla začít výstavba mostu na místní komunikaci přes řeku Olšavu, která spojuje ulice Škrabalka a Na Karmaku. Stávající ocelový most z 20. – 30. let minulého století je nevyhovující a proto bude nahrazen novým železobetonovým mostem. Starý most je nízko položený a brání tak průchodu povodně, na kterou je ochrana města před povodněmi navrhnuta.

Protipovodňová opatření budou město chránit před vodou z Olšavy na úseku dlouhém 3,6 km. V Kunovicích tak vyrostou nové betonové zídky a dojde k navýšení stávajících zdí v úseku téměř 5 km. Mimo zastavěnou část města budou rozlivům bránit zemní hráze v délce 1,3 km. „Moderní protipovodňová opatření zajistí ochranu Kunovic na průtok dvacetileté s bezpečnostní rezervou na padesátiletou povodeň. Tento komplexní systém ochrání 1400 obyvatel Kunovic na území pokrývajícím více než 190 hektarů. Od povodní v roce 1997 zažili občané Kunovic 6 povodní, které ohrožovaly životy a ničily majetek. V chráněném území se nachází celkem 400 stavebních objektů,“ říká generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Celkem si protipovodňová ochrana města Kunovice vyžádá náklady ve výši 320 mil. Kč. Stavba je financovaná z dotačního titulu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi, finančních prostředků města Kunovice a Povodí Moravy, s. p. Výstavba potrvá do ledna 2022.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

pět × 5 =