Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Jak odstranit koronavirus z koloběhu vody?

Datum: 20.03.2020

Corona-news
Protože se koronavirus šíří po celém světě, musí odborníci na úpravu vody vědět, jak se tento virus chová v systémech pitné a odpadní vody.

Jsou procesy filtrace a dezinfekce vody dostatečné k odstranění a inaktivaci koronaviru?

Podle mezinárodních odborníků nejsou obvykle koronaviry velkou hrozbou pro odpadní vody a úpravu vod kvůli jejich nízkým koncentracím v komunálních odpadních vodách a vysoké náchylnosti k degradaci ve vodních prostředích.

Kanadští odborníci Nicole McLellan, David Pernitsky a Arthur Umble nedávno zveřejnili na svých webových stránkách příspěvek pro odborníky na úpravu vody. Uvádějí, že virus lze snadno eliminovat, pokud se přijmou náležitá preventivní opatření a zváží rizika. Koronavirus (COVID-19) je nově se vyvinuvší koronavir, jako jsou Sars a Mersi. Je to jednovláknový obalený virus a tyto viry nepřežijí snadno ve vodě (podobně jako NORO nebo ADENOovirus) a lze je tak účinně odstranit a inaktivovat.

Antiseptika

Podle vědeckého článku uvedeného v The Lancet (https://www.thelancet.com/journals/langas/article/PIIS2468-1253(20)30048-0/fulltext) existuje možnost fekálně-orálního přenosu nového koronaviru, zejména v oblastech se špatnou hygienou. Odpadní vody z nemocnic by tedy měly být řádně dezinfikovány. Koronaviry jsou  citlivé na antiseptika obsahující ethanol a dezinfekční prostředky obsahující chlor nebo louh. Čistírny odpadních vod, které čistí odpadní vody z nemocnic a izolačních center ošetřujících pacienty s koronaviry a domácí odpadní vody z oblastí známé velké kontaminace mohou mít zvýšené koncentrace virů. Proto by odpadní vody z těchto zdrojů měly být čištěny vhodnými procesy, aby se snížily dopady znečištění na okolní povrchové vody, do kterých jsou vypouštěny.

Použití chemikálií

Podle kanadských odborníků je sekundárnímu čištění odpadních vod připisováno odstranění 90 % virů, ačkoli rozsáhlé studie naznačují, že úroveň odstraňování virů je velmi variabilní, od nevýznamných až po více než 99 % procent. Kvůli této variabilitě je při čištění odpadních vod inaktivace virů důležitým procesem. Obvykle se používá chemická dezinfekce, jako je chlorace nebo ultrafialové světlo.

Účinnou bariérou je úprava pitné vody

Úpravny, které upravují vodu z toků, které obsahují odpadní vody, jsou nejvíce ohroženy až během a po vypuknutí nákazy. Viry obecně jsou totiž vystaveny několika potenciálně inaktivujícím procesům v povrchových vodách, včetně slunečního záření, oxidačních procesů a predace mikroorganismy. Obalené viry jsou navíc obecně snáze odstranitelné běžnými dezinfekčním prostředky na pitnou vodu než neobalené viry, proto by měla být současná úprava pitné vody dostatečně účinná.

Pandemie

Podle kanadských odborníků by se čištění odpadních vod a úpravě pitné vody musela věnovat zvýšená pozornost, pokud by došlo k pandemii virů. Na základě dostupných důkazů by musely veřejné služby rychle reagovat, aby se minimalizovala rizika na pracovišti a vliv na veřejné zdraví. I vyčištěné odpadní vody by mohly mít dopad na rekreaci, zavlažování a zdroje pitné vody. Obvyklé čištění odpadních vod snižuje hladinu virů, přesto jsou lidské viry ve vyčištěných odpadních vodách často detekovány.

Ing. Karel Plotěný
Zdroj: The Water Network | by AquaSPE  (04.March 2020) https://www.waternewseurope.com/how-to-treat-the-coronavirus-in-the-water-cycle/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

jedna × čtyři =