Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Novomlýnské nádrže i v letošním roce pomůžou lužním lesům

Datum: 03.03.2020

2020-03-02-VDNM

Nové Mlýny, Soutok – Povodí Moravy, s. p. i v letošním roce využije mimořádně vytvořené zásoby vody ve vodní nádrži Nové Mlýny na povodňování lužních lesů v oboře Soutok. Stejně jako v loňském roce tím doplní vodu v drobných tocích, mokřadech a tůních v oboře. Odtok z vodní nádrže se začne zvyšovat v úterý 3. 3. 2020.

V porovnání s předchozími roky byla letošní sněhová pokrývka velmi chudá, což vytváří nedobré výchozí podmínky pro letošní rok. Hladiny jihomoravských vodních toků jsou na podprůměrných hodnotách a v řadě vodních toků neteče ani polovina normálu. Únorové dešťové srážky se však podařilo vodohospodářům zachytit ve vodních nádržích. „Využili jsme krátkodobého vzestupu hladin vodních toků a zvýšené průtoky zachytili ve vodních nádržích. Konkrétně vodu z novomlýnských nádrží teď můžeme využít pro environmentální účely. Znamená to, že zvýšíme odtok z přehrady a prostřednictvím Dyje a soustavy kanálů dostaneme několik set tisíc kubíků vody do lužních lesů v oboře Soutok, která je už několik let po sobě sužována nedostatkem vody. Povodňování potvrzuje nezpochybnitelný význam vodních nádrží,“popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Na povodňování oblasti spolupracuje Povodí Moravy, s. p. s Lesy ČR.

Lužní les spotřebuje při dopadech klimatické změny k přežití více vody, než je roční úhrn srážek na jižní Moravě. Bez akumulace vody v soustavě nádrží Nové Mlýny a pravidelné dotace vody do lužních lesů nebude mít les při dalším poklesu hladin dostatek vody k evapotranspiraci v letních měsících a bude docházet k jeho odumírání. Již v současné době je patrné usychání horních pater dubů.

„Dopady dlouhodobého sucha a prodloužení vegetační sezóny jsou nevratné. Nejsou obnovovány v dostatečné míře vodní zdroje, jak povrchové, tak zejména podzemní. V oblasti soutok, nejcennější oblasti lužních lesů v ČR, je pokles hladin podzemních vod největší, což dokazuje aktuální snímek monitoringu hladin ČHMÚ v rámci celé republiky,“ vysvětluje Gargulák.

Vlastní manipulace na vodním díle uskuteční  Povodí Moravy, s. p. v úterý 3. 3. 2020 od ranních hodin, kdy bude odtok zvýšen po dobu přibližně 40 hod. na hodnotu 80 – 90 m3/s (aktuálně se vypouští 18 m3/s). Podle situace ale může dojít ke zvýšení odtoku až na 100 m3/s podle toho, kolik vody bude natékat nápustnými objekty a také dle přítoku do Novomlýnských nádrží. Ve čtvrtek vodohospodáři odtok vrátí na původní hodnotu. Vlivem zvýšeného odpouštění může dojít ke snížení hladiny v Novomlýnských nádržích až o 40 cm.

Opatřením docílíme významného posílení vodního režimu v oblasti a k omezení negativního vlivu sucha. Obdobnou manipulaci jsme provedli v loňském roce a v roce 2017. Rok 2018 byl natolik suchý, že jsme podobnou akci nemohli realizovat,“ říká Gargulák. Se zvýšeným průtokem vody budou dále manipulovat správci obory systémem stavidel.

Environmentální funkce vodního díla Nové Mlýny nabývá v posledních letech na významu. Zásoby vody z nádrží v době sucha dotují průtok v Dyji a zvodňují celou soustavu kanálů a toků pod nádržemi, mezi které patří např. Zámecká Dyje, Kančí obora či Včelínek.

Spotřeba vody z Nových Mlýnů pro environmentální účely je až 80 % a nebýt Dyjsko-svratecké vodohospodářské soustavy nádrží společně s Novými Mlýny, tak i v průměrně vodném roce, jako byl rok 2017, by v Dyji od soutoku s Jihlavou a Svratkou byl přirozený průtok 1,37 m³/s. Díky akumulaci vody v soustavě nádrží je nadlepšený odtok z VD Nové Mlýny i v období nejnižších přirozených stavů 10 m³/s a tím, díky naředění vypouštěných vod z čistíren napomáháme udržovat  ekologické funkce vodních toků,“ popisuje význam vody zachycené v Nových Mlýnech Gargulák.

Povodí Moravy se soustavně podílí na opatřeních proti negativním účinkům sucha. Jedním z nich jsou právě optimální manipulace na vodních dílech, které přispívají k zachování života ve vodních tocích i v době sucha. Za tímto účelem Povodí Moravy, s. p. realizuje Program hospodaření s omezenými vodními zdroji, jehož hlavním úkolem je spolupráce s odběrateli, zjišťování jejich aktuálních potřeb. Na základě těchto informací státní podnik optimalizuje v reálném čase manipulace tak, aby voda neodtékala nehospodárně z území ČR.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

2 × 4 =