Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Opravy inženýrských sítí bezpečně, ekologicky a bez dopravních uzavírek

Datum: 02.03.2020

MTA_hulin_750x465_5 MTA_hulin_750x465_4 MTA_hulin_750x465_1 MTA_hulin_750x465_3

Opravy vodovodních a plynovodních potrubí, kanalizačních stok nebo průmyslových potrubních rozvodů už nemusí nutně provázet dopravní uzavírky nebo rozježděná a rozkopaná krajina. Stačí, když se tradiční výkopová metoda nahradí metodou bezvýkopovou. 

Variant je přitom na výběr hned několik – relining, řízené horizontální vrtání, pluhování, berstlining a close-fit technologie. Posledně jmenované technologie mají jednu výraznou ekologickou výhodu– neponechávají v zemi původní potrubí bez jeho dalšího využití. Principem close-fit technologií je zatažení nového potrubí do stávajícího sanovaného potrubí. 

Compact Pipe – jednoduše a šetrně

Ještě o krok dál je technologie Compact Pipe. I jejím principem je zatažení nového potrubí do potrubí původního. Na rozdíl od metody relining, kde mezi stávajícím starým a nově zataženým potrubím vzniká volné mezikruží, které je nutné vyplnit např. bentonitovou směsí, však v tomto případě nové potrubí k tomu původnímu zevnitř těsně přilne (close-fit) a následně plně přebírá jeho funkci. 

Nová trubka, která se zatahuje do předem vyčištěného původního potrubí, je již ve výrobě předtvarovaná do tvaru písmena C. Předtvarované potrubí se velice jednoduchým způsobem zatáhne do stávajícího potrubí. Následuje fáze zahřívání PE potrubí v celé délce sanovaného úseku pomocí páry a díky vlastnostem a tvarové paměti materiálu PE 100 RC se trubka pomalu vrací zpět do kruhového tvaru, ve kterém byla vyrobena. Výsledkem je staticky nezávislé a silné potrubí, které má kvalitu a životnost potrubí nového. Původní potrubí navíc slouží jako ochranná vrstva a zvyšuje tlakovou odolnost nového PE potrubí. Sanace potrubního systému s pomocí technologie Compact Pipe je šetrná k životnímu prostředí. Pro instalaci je zapotřebí výkop malých montážních jam. V současné době je technologie Compact Pipe instalována po celém světě.

 Compact Pipe v praxi

Vhodnou ukázkou využití technologie Compact Pipe v České republice, může být realizovaný projekt „Zkapacitnění prameniště a zvýšení jakosti pitné vody z prameniště Hulín“, kde byla instalována technologie Compact Pipe v celkové délce 7,5 km, DN 309 v materiálovém provedení PE 100 RC s řádnou certifikací dle PAS 1075. Stavba řešila zkapacitnění přivaděče a úpravny pitné vody v Kroměříži. Nové řešení zároveň výrazně zvýšilo provozní zabezpečenost Kroměřížska, zejména při řešení krizových stavů a při ohrožení některého ze zdrojů podzemní vody.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 − 5 =