Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Dalších 80 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu a sucho

Datum: 29.02.2020

Lesy

Ministerstvo životního prostředí otevřelo příjem žádostí Program péče o krajinu. Oproti loňsku také zamíří do krajiny dvojnásobná výše finančních prostředků – 80 milionů korun. Dotace rovněž míří do záchranných stanic, které pečují o zraněné a handicapované živočichy.

Příjem žádostí byl zpřístupněn konkrétně do dvou podprogramů, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

„Výsadba stromů významně přispívá k adaptaci na změnu klimatu, čistšímu ovzduší, podporuje zadržování vody v krajině, snižuje erozi půdy. Na výsadby stromů ve volné krajině dlouhodobě přispíváme právnickým i fyzickým osobám z našeho ministerského Programu péče o krajinu, a protože nejen s ohledem na změnu klimatu ještě více ,,sázíme budoucnost“, jen na sázení stromů v krajině jsme alokovali 40 milionů korun, dalších 40 milionů korun půjde na mokřady, tůně a zadržování vody v krajině,“ řekl ministr Richard Brabec.

V podprogramu PPK B, který slouží širokému okruhu žadatelů, včetně měst a obcí, místních spolků, neziskových organizací, fyzických a právnických osob, se oproti loňskému roku zdvojnásobila alokovaná částka, a to na celkových 80 milionů korun. Z této alokace ministerstvo prioritně poskytne 40 milionů na výsadbu nelesní zeleně ve volné krajině, a tím podpoří iniciativu Sázíme budoucnost. K dalším podporovaným projektům v Podprogramu B patří obnova či budování tůní, péče o mokřadní plochy či výsadba stanovištně původních druhů dřevin, uvedená opatření společně přispívají k obnově přirozeného vodního režimu v krajině i odtokových poměrů v ní a tím i k boji se suchem.

„Stromy nám pomáhají zchladit rozpálená centra měst, ale plnohodnotně mohou tuto klimatizační funkci plnit jen zdraví jedinci. Z tohoto pohledu je důležité, zajistit pro stromy v ulicích adekvátně velký prostor pro růst kořenů. Poznatky a technologie, jak udržet ve městech zdravé stromy, se velmi rychle rozvíjejí a ověřila je praxe řady evropských měst. Dostupná řešení existují. Základem je ale nalezení konsensu mezi správci sítí, správci zeleně, a městy na koordinaci využití omezeného veřejného prostoru,“ vysvětlil také Ondřej Feit, ředitel Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Podprogram C je zaměřený na péči o zraněné a handicapované živočichy za účelem jejich návratu do přírody a na péči o trvalé handicapy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

18 + 15 =