Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Významné investice v Kladně

Datum: 17.02.2020

IMG_0646

Největší vodárenská investice v Kladně, která má zabezpečit kvalitní pitnou vodu pro obyvatele města a okolních obcí pro příštích padesát let, vstupuje letos do své vrcholné fáze. V roce 2020 totiž projde opravou klíčový vodovodní uzel na křižovatce ulic Wolkerova a Železničářů v Kladně, kam ústí jeden z hlavních přivaděčů z největšího vodojemu vodárenské soustavy Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník. Přivaděč bude na přelomu let 2020/2021 modernizován.

Kladno je zásobováno pitnou vodou zejména podzemními vodami z Mělnicka a povrchovou vodou z vodárenské nádrže Klíčava, které jsou doplňovány vodou z Pražské vodohospodářské soustavy. Zejména stáří a zvyšující se požadavky na pitnou vodu vedly Vodárny Kladno – Mělník vedou k realizaci rozsáhlé obnovy přivaděčů a souvisejících objektů ve výši až 470 milionů. Podle vodohospodářů je akce výjimečná v tom, že proběhne bez přerušení dodávek vody.

„Jednoduše řečeno jde o to, že množství dodávané vody se nezmění, ovšem voda bude proudit místo širokého potrubí přivaděče užšími trubkami okolních tras. To znamená, že se zvýší rychlost proudění vody v potrubí a nemáme jistotu, že v některých místech nedojde k porušení vodovodu,“ řekl Pavel Pobříslo, provozní ředitel společnosti Středočeské vodárny.

Vodohospodáři upozornili, že se kvůli zvýšenému průtoku mohou do pitné vody uvolnit i minerály, které se dlouhodobě usazují v potrubí. „Jde o minerály, které jsou přirozenou součástí vody a nijak tedy nepředstavují jakékoliv riziko. Ovšem voda může být kvůli nim zakalená a krátkodobě může mít jinou barvu, než na jakou jsou odběratelé zvyklí. Tento zákal však nemá vliv na kvalitu pitné vody. Naše laboratoře budou její kvalitu průběžně sledovat, vyhodnocovat a průběžně informovat veřejnost,“ doplnil Pobříslo.

Podle ředitele Vodáren Kladno – Mělník Josefa Živnůstka investici do kladenských přivaděčů vodohospodáři připravují dlouhodobě a snaží se koordinovat práce s jinými investicemi v oblasti, aby minimalizovali dopady na přetíženou dopravní situaci v Kladně a okolí

„Současně se i snažíme používat moderní stavební postupy, například bezvýkopové metody obnovy potrubí, které nejenom sníží zatížení okolí důsledky stavby, ale při zvolení optimálních technologií zajistí i dlouhou životnost obnovy. Situace, kdy v Rozdělovském lese nahrazujeme potrubí z roku 1891 a v okolí Přítočna rekonstruujeme potrubí z roku 1985 a obě potrubí musíme obnovovat z důvodu jejich havarijního stavu, je pro nás dostatečným mementem, jak máme postupovat. Není přece možné, stavět potrubí na 35 let, když už před 130 lety uměli naši předci vybudovat potrubí, které vydrželo dodnes,“ doplnil Živnůstek. Celá akce zajištění pitné vody pro Kladno probíhá od roku 2017 a její dokončení se předpokládá v roce 2023.

Akce obnovy – zásobování Kladna pitnou vodou, zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

sedm + osm =