Plujte s námi na vlně informací v moři novinek s kapkou relaxu…

Opravdu výrazných úspor vody lze docílit jen při měření po minutách

Datum: 03.02.2020

image3

Kvůli čím dál většímu nedostatku vody a s ním související připravované legislativě se chytré vodoměry stávají velkým tématem. V posledních letech proběhla řada pilotních projektů s nasazením chytrých vodoměrů, které ovšem často ukázaly, že dálkové odečty po hodinách nebo dokonce po dnech nedokáží správcům nemovitostí přinést opravdu významné úspory a jsou v takovém případě jen dražší náhradou pochůzkových odečtů.

Systém firmy BONEGA naopak v pilotních projektech prokázal, že lze díky měření po minutách odhalit akutní i dlouhodobé poruchy a problémy v instalaci, které mají skutečný finanční přínos. Návratnost investice do chytrých vodoměrů se tak pohybuje  v řádu měsíců.

K odečtu spotřeby dochází automaticky každou minutu ze všech vodoměrů současně, což umožňuje velmi rychlé odhalení poruch, časté a pravidelné vyúčtování a okamžitá alarmová hlášení. I samotní nájemníci mohou při minutových intervalech vidět náklady v penězích na každou sprchu či umytí auta, což je často motivační narozdíl od souhrnné denní spotřeby, kterou brzy nájemníci přestanou sledovat.

Splnění nové očekávané zákonné povinnosti vyúčtovávat spotřebu vody každý měsíc

Online aplikace Hlídač spotřeby.cz splňuje všechny požadavky nově připravované implementace evropské směrnice 2012/27/EU, která počítá s podmínkou informovat spotřebitele o spotřebě 1 x měsíčně a to včetně grafických srovnání s minulým obdobím. Předpokládá se, že od 25.10. 2020 bude povinné vyúčtovávat vodu alespoň 4x ročně, od 1.1.2022 alespoň 1x měsíčně.

Alarmová hlášení

Díky minutovým intervalům měření vody lze vyhodnotit akutní havárie i dlouhodobé protékání vody či jiné problémy ve vodoinstalaci, které při hodinovém či dokonce denním měření vody nelze identifikovat. 

Nastavení alarmů je snadné a uživatelsky přívětivé. Aplikace umí nastavovat vhodné limity pro alarmová hlášení i zcela automaticky na základě historických dat.

“Online systém měření vody od firmy BONEGA zachránil nájemci v našem družstvu desítky tisíc korun za spotřebu vody kvůli protékajícímu záchodu. Bez okamžitého varování by voda protékala ještě měsíc než by se nájemce v bytě zastavil.”

MILOŠ VONDRUŠKA, BD VELETRŽNÍ 17, PRAHA

Odhalení zpětných toků

Systém snímání zpětných toků umožňuje také rychle odhalit nežádoucí směšování studené a teplé vody a tím spravedlivější rozúčtování.

Úspory vody

Především v multifunkčních objektech lze díky online systému dosáhnout vysokých úspor. Minutový interval vysílání dokáže snadno odhalit dlouhodobé problémy ve vodoinstalaci, protékající záchody i pouze zapomenutou puštěnou vodu ve společné kuchyňce. 

“Instalací tohoto systému měření jsme snížili náklady na dodávku vody průměrně o 35% a celkově zefektivnili údržbu a řešení případných oprav pro všechny budovy.”

MICHAL ZELINKA, PODNIKATELSKÉ CENTRUM S.R.O., HRADEC KRÁLOVÉ

Předcházení konfliktům

Díky velmi detailním historickým údajům lze snadno vyhodnotit podezřele nízkou spotřebu. Přesné a spolehlivé měření spotřeby vody v porovnání s nahlášeným počtem osob v bytě pak dokáže odhalit případné nesrovnalosti v rozúčtování jiných energií.

S pomocí historických dat lze také snadno vyřešit i zpětně výměnu nájemníků ke konkrétnímu datu.

Dálkově také probíhá neustálá kontrola technického stavu vodoměru i vysílače. Správci jsou tak včas informováni o případných problémech.

Přesné měření vody pomáhá i při reklamacích jiných energií:

“Reklamovali jsme u dodavatele tepla významnou odchylku v ceně za ohřev vody. Spotřeba teplé vody byla nižší než v předcházejícím období, ale naúčtovali nám za ohřev trojnásobek. Jako doklad o tom, že není důvod k významnému navýšení ceny jsme využili podrobnou evidenci o spotřebě teplé vody u nás. Reklamace pro nás dopadla dobře, podklady o spotřebě vody k tomu určitě přispěly.”

RADOMÍR BÍLÝ, SVJ ŠPANIELOVA, PRAHA

Moderní online aplikace s přístupem pro nájemníky

Veškerá data a nastavení jsou k dispozici snadno na www.hlidacspotreby.cz jak pro správce tak pro nájemníky. Není třeba nic instalovat. Do aplikace je možné se přihlásit odkudkoliv z počítače i mobilu jen přes webový prohlížeč.

Pro větší SVJ nebo rozúčtovatelské firmy umíme vytvořit samostatnou verzi aplikace provozovanou na vlastní doméně s vlastním logem.

Měření vody, elektřiny, plynu i tepla na jednom místě

Připravujeme rozšíření aplikace o měření elektřiny, plynu i tepla. Správci i nájemníci tak budou moci vidět vše z jednoho místa.

Kontrola fakturačního vodoměru

K odečtu stavu všech vodoměrů dochází současně každou minutu. Díky tomu lze provést objektivní srovnání fakturačního vodoměru s náměry na bytových vodoměrech a návazně pak přijímat další opatření od hledání technických příčin přes identifikaci případného podvodného chování až po reklamaci patního vodoměru..

Export dat do Excelu i CSV

Data je možná exportovat do formátu Excel, CSV případně k nim přistupovat programově přes REST API. Snadno je tak využijete dále i v dalších programech pro vlastní analýzu nebo rozúčtování.

Chytrý uzávěr vody

K vodoměrům BONEGA lze snadno připojit automatický uzávěr vody, který sám zastaví vodu v případě havárie. Díky tomu je tak možné okamžitě předejít velkým škodám na majetku.

Více informací o systému chytrých vodoměrů BONEGA naleznete na www.chytrevodomery.cz. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 × 2 =